Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon K62, xă Dak D’rô, n’qual Krông Nô: Mrô năm ndâk njêng

29/08/2019 14:52 G8T+7

Tĕng bu ranh bon Y’Hơn Buôn Yă, bu nuyh rêh jŏ năm ta bon K62, xă Dak D’rô (Krông Nô), năm 1962, gơi du ma My-Ngụy bư m’hĭk, nhŭp đă bư ka han khăn păng, âk bu nuyh bon lan ta bon Dur Măl, xă Dur KMăl, n’qual Krông Ana (Dak Lak) lĕ du ma bon gơi hăn ta mpeh gŭ krap tâm lơh kăch mạng Nâm Nung, n’gor Quảng Ðức (ơm) gơi rêh.

Ta neh ntu mhe aơ, bu nuyh bon lan nsrôih bư mir jan ba; ntĭm trong, pôn ka han, rdeng drăp ndơ ngêt sa ân ma kăch mạng ta năm khay tâm lơh tâm su đah My. Ntơm bơh năm hăn ta neh ntu mhe rêh, bon lĕ dơi bu nuyh bon lan moh lah K62 gơi kah gĭt năm 1962 lĕ ma bon hăn ta Nâm Nung rêh n’hanh tâm lơh tâm su đah My sŏk lơi bri dak he bu pit.

Bon K62 abaơ gĕh lơ 380 r’năk, bu nuyh R’đe, Bu Nong, Tày rêh tâm 40%. Lam bon gĕh 310 hec ta ca phê, 20 hec ta tiêu, 30 hec ta ba lŏ n’hanh chiă rong âk ndrôk rpu, pêp djăr; gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan lơ 25 r’keh prăk du năm.

Bôn K62 gĕh 30 hec ta ba lŏ tăm 2 yan du năm

Wâl rbŭn bu nuyh bon lan bon K62 dơi bư uĕh tă bơh prăk kơl Nau kan 3EM

Bu ranh bon Y’Hơn Buôn Yă dơh dăch, mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan tâm rom gop, ndâk njêng nau rêh đăp mpăn

Bon K62 dơi moh săk tĕng năm bu nuyh bon lan tât rêh ntơm 1962

Bong dak hoch dơi bri dak bư, nkra tay gơi gĕh dak bu nuyh bon lan dŏng bư mir jan ba

Bu nuyh bon lan hao nau kan chiă rong ndrôk gơi n’sĭt tay prăk dŏng tâm r’năk

Y Sơn

2,767
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.