Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Buôn K62, xã Đắk D’rô, huyện Krông Nô: Mốc thời gian thành lập

29/08/2019 14:52 G8T+7

Theo già làng Y’Hơn Buôn Yă, người đã sinh sống lâu đời ở buôn K62, xã Ðắk D’rô (Krông Nô), năm 1962, để tránh Mỹ-Ngụy đàn áp, bắt làm tay sai phục vụ chúng, nhiều người dân ở buôn Dur KMăl, xã Dur KMăl, huyện Krông Ana (Ðắk Lắk) đã rời khỏi buôn di chuyển sang vùng căn cứ cách mạng Nâm Nung, tỉnh Quảng Đức (cũ) để sinh sống.

Trên vùng đất mới này, bà con tích cực phát triển sản xuất; dẫn đường, che giấu bộ đội, vận chuyển lương thực phục vụ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Kể từ khi qua vùng đất mới, buôn đã được bà con đặt tên là K62 để ghi nhớ năm 1962 cả buôn chuyển qua Nâm Nung sinh sống và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Buôn K62 hiện có hơn 380 hộ dân, đồng bào dân tộc Ê đê, M’Nông, Tày chiếm khoảng 40%. Toàn buôn có 310 ha cà phê, 20 ha tiêu, 30 ha lúa nước và chăn nuôi hàng trăm con gia súc, gia cầm; thu nhập bình quân đạt trên 25 triệu đồng/người/năm.

Buôn K62 có hơn 30 ha lúa trồng 2 vụ/năm

Nhà văn hóa cộng đồng buôn K62 được xây dựng từ việc lồng ghép nguồn vốn Dự án 3EM

Già làng Y'Hơn Buôn Yă gần gũi, tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa

Buôn K62 được đặt tên theo năm mà người dân đến đây sinh sống từ năm 1962

Hệ thống kênh mương được đầu tư, nâng cấp phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho người dân

Người dân phát triển chăn nuôi bò thịt để tăng thu nhập cho gia đình

Y Sơn

2,591
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.