Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos K’Nha, xar Đăk Wil, hênhx Cư Jut: Bê iz luz kror đêx

06/02/2020 10:06 G2T+7

Nênhs lâul, nênhs muôx côngz bê Y Nuăn Niê Kdăm, nhoz jos K'Nha has pâuz, thâuv ntêx hâur pâuk ntơưv nênhs Ê đê hur jos nhoz jos Trum, xar Ðăk Wil nhis hnuôr. Thâuv ntơư muôx iz chor nênhs Los Tsuôs ntơưv Buôn Ðôn tuôx thangx tsangv hangr jôngr jê jêx jos chia tuô nas, viv đêx tangs mas tsâus ntux chor nênhs ntơư pư hur hangr jôngr.

Txus iz tangs mo, tangz tov pư tês tsiv đhênhr nor đêx bâu vangv vol hur angr tuôx. Viv chor nênhr hnuôr xangr tas hangr jôngr muôx đêx hur angr mas tangs cis puv cêr chor nênhs ntơư môngl nrar đêx hâuk. Thâuv krơưz lo tuz muôx 1 met tês đêx hur angr txuôl njol tuôv los six muôx jul. Thâuv đơưk lo khlês tangs, chor nênhs lơưr nas ntơư tsi phâul kror đêx mas chia tror lus zus jêx jos. Uô kangz, puv đêx nyaz si, tsi tu iz jas tsuô cheix ntux kruôr li mas ntâu chuôz zis nhoz jos Trum thâuv ntơư tưz tuôx thangx tsangv hnuôr chia uô hnox, cxiv tsang jêx jos yaz. Chor nênhs ntơư hu bê kror đêx tsuô jos zos Ea K'Nha haz zuôr bê hnuôr chia hu bê tsuô jos K'Nha txus nhis hnuôr.

Jos K'ha nhis hnuôr muôx 98 hộ, yangx 160 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx Ê đê, Zir, Langl, Chu txir muôx 70%. Pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr zos cax phê, phưx txoz, ntông hnox txir haz hoz maux. Sâu fênhx đrăngz lo 27 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Jos K’Nha muôx 100 ntâu ha angr chos cax phê, phưx txoz

Ntâu chuôz zis minhx cxưx Ê đê đâux tư mair chia pangz mangx uô kôngz lông

Tsêr văn hoar côngs đôngx jos lo Têz qơưs zov chênhr cxiv tsang chia pêx xinhv muôx qơư cơưv chei

Nhuôs zâu hur ntu shông lo môngl cơưv 100%

Pêx xinhv hur jos lo zov chênhr, tu đăngs jul ntơưv thêv bov hiêmv y têr

Hês thôngr cêr mox nhex, pangx tênhz têz qơưs lo đâux tư cxiv tsang iz tuôv cxix chia lo môngl lus, sinh hoax ntơưv pêx xinhv hur jos

Y Sơn

2,217
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.