Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon K’Ña, xă Dak Wil, n’qual Čư Jŭt: Săk moh du ntu dak

06/02/2020 10:06 G2T+7

Bu ranh bon, bu nuyh gĕh k’hưm Y Nuăn Niê Kdăm, ta bon K’Ña n’kôch ân gĭt, kăl e bon tơm bu nuyh R’đe tâm bon lah bon Trum, xă Dak Wil abaơ. Ta mông rĭ gĕh phung Lao tă bơh Bon Ðon tât ta mpeh bri dăch bon gơi hăn jô, yor lĕ dak ngêt nĕ tât măng khăn păng bêch tâm bri.

Tât n’gul măng, dôl bêch kah ngăl khăn păng tăng dak khuh tă tâm neh. Yor mĭn lah tâm bri gĕh dak tâm neh nĕ tât dâk ôi khăn păng hăn joi dak ngêt. Jêh kuyh ntu joi dak tâm du met saơ dak luh tă tâm dâng neh hao klơ. Jêh rĭ khăn păng ngêt ân bah ji hir, jêh ngêt khăn păng mô brôi ôh ntu dak lah ân kơt nĕ jêh rĭ sĭt tâm bon khăn păng nơm. Ta mông bơh kơi, yor saơ ntu dak aơ gĕh dak dŭt ma rsang, mô dơi suăt tâm yăn kăl wai nĕ âk r’năk bu nuyh bon lan ta bon Trum tơm lĕ tât ta mpeh aơ rêh, ndâk njêng bon mhe. Khăn păng moh săk ntu dak aơ lah Ea K’Ña jêh rĭ sŏk săk ntu dak aơ moh săk bon jêng bon K’Ña tât abaơ.

Bon K’Ña abaơ gĕh 98 r’năk, lơ 160 bu nuyh, bon lan R’đe, Tày, Nùng, Dao rêh tât 70% r’noh bu nuyh. Bu nuyh bon lan bư hao nau wăng sa yor tăm ca phê, tiêu, tơm tăm sa play n’hanh tuh mbo. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh du năm kan rlau 27 r’keh prăk.

Bon K’Nã gĕh rlau 100 hec ta neh tăm ca phê, tiêu

Âk r’năk bu nuyh R’đe lĕ r’văt rdeh kai dŏng bư mir jan ba ôi mhau

Wâl rbŭn bon dơi Bri dak trĕng kơl ndâk bư gơi gĕh ntŭk ân bu nuyh bon lan rbŭn

Kon se jê tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%

Bu nuyh bon lan tâm bon dơi trĕng kơl, mât mray n’hâm suan săm nau ji dŏng sam bŭt n’kar săk y tế

Trong bê tông, trong rse ŭnh diện bri dak dơi ndâk bư lĕ r’ngôch gơi gĕh trong hăn, điện dŏng ma bu nuyh bon lan tâm bon

Y Sơn

2,247
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.