Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Ea Pô, xă Tâm Thắng, n’qual Čư Jŭt: Dak dŏng tâm Bon

02/01/2020 09:41 G1T+7

Tĕng ăp bu ranh Bon ta Bon Ea Pô, kăl e Bon tơm bơh bu nuyh R’đe, xă Tâm Thắng ta mpeh xă Ea Pô, n’qual Čư Jŭt aBaơ.

Ta năm rĭ, tâm Bon gĕh du ndrâm dak mô dơi suăt, dak rsang. Ăp nar, bu nuyh Bon lan trŭnh ta ndrâm dak ŭm tôh, pêh kho ao n’hanh sŏk dak chê tâm nông anh sĭt dŏng. Ăp năm, bu nuyh Bon lan way ndâk nau Bư Brah ta ndrâm dak gơi kah gĭt n’hâm suan Brah yang lĕ ân ăp ntil nau lap ta năm ơm n’hanh dăn mih uĕh siăl uĕh, ăp tơm tăm hao jêng ta năm mhe. Ntơm bơh nĕ, khăn păng lĕ sŏk dak ndrâm dak gơi moh săk Bon jêng Bon Ea pô (rblang lah dak dŏng tâm Bon). Tât năm 1975, gơi nơih tâm nau wăng sa, bu nuyh Bon lan lĕ tât ta xă Tâm Thắng ndâk njêng Bon mhe, khă nĕ khăn păng moh tay săk Bon kơt ơm lah Ea Pô tât nar aBaơ.

Buôn Ea Pô gĕh 194 r’năk, 980 bu nuyh, rlau 95% r’noh bu nuyh R’đe rêh. Dơi Bri dak treng, sâm kơl Bư hao nau wăng sa n’hanh nuih n’hâm nsrôih pah kan bu nuyh Bon lan, nau rêh bu nuyh R’đe ta Bôn Ea Pô lĕ plăch r’gâl mhe. Tât aBaơ, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh pah kan du năm tât 35 r’keh prăk; r’noh r’năk o-ach tâm Bon lĕ trŭnh hôm e 14 r’năk.

Nglau n’gân dak Bon Buôr dơi ndâk Bư, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân dăch tât 100 hec ta ca phê bu nuyh Bon lan ta Bon Ea Pô.

R’noh kon se tât năm dơi hăn nti sam Bŭt ăp năm gĕh 100%.

Bu nuyh Bon lan Bon Ea Pô ân nđbp neh, ndrel ma Bri dak Bư trong bê tông hăn luh Bư mir.

Bu nuyh bu nong R’đe ta Bon Ea Pô gĕh lơ 30 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yăn du năm.

Nau vâng tanh dơi bu nuyh Bon lan hao dŏng, mât mray.

Bu ur R’đe Bon Ea Pô ngăch mprăl, mô ji đit rĭ aơ, nsrôih tĕng pah kan ăp ntil nau kan mât mray nau way yor n’qual ndâk kan.

Y Sơn

4,648
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.