Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Choăh, xă Buôn Choăh, n’qual Krông Nô: Bon gĕh âk choih

15/08/2019 15:08 G8T+7

Tĕng bu ranh bon Y Rin Khang, bu nuyh R’đe rêh ntơm bơh kăl e ta bon Choăh. Gơi du ma phao bom tâm lơh tâm su đah My, bu nuyh bon lan tâm bon lĕ du tât ta bon jê Bon TrÂp, n’qual Krông Ana n’hanh bon Alê B, bon têh Buôn Ma Thuột (Dak Lak) abaơ gơi rêh n’hanh bư mir jan ba.

Jêh năm 1975, dơi tâm lơh sŏk lơi lĕ r’ngôch bri dak bu pit, âk r’năk bu nuyh bon lan ta bon Alê B lĕ pl sĭt ta bon jê Bon TrÂp (n’qual Krông Ana, Dak Lak), khă nĕ yor klach Fulro nĕ tât năm 1982 mơ ăp r’năk bon lan janh sĭt ta bon ơm gơi ndâk njêng tay bon Choăh n’hanh rêh pah kan bư mir jan ba tât nar aơ. Bon Choăh rblang lah bon gĕh âk choih. Săk bon dơi bu moh kơt aơ yor lah neh gŭ n’hanh neh pah kan bư mir jan ba âk choih.

Bon Choăh abaơ gĕh 57 r’năk, lơ 200 bu nuyh, bu nuyh R’đe gĕh 90%, bu nuyh bon lan bư mir lah gĕh tăm ba lŏ, mbo, tuh vanh n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp djăr. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan lơ 18 r’keh prăk du năm.

Ba lŏ lah du ntil tơm tăm âk ngăn ngên bơh bu nuyh bon lan ta bon Choăh đah neh tăm gĕh lơ 50 hec ta

Gĕh r’năk hao nau kan tăm tơm dâu, rong ndrŭng bư brai

Nô Y Ngul Ê ban lah bu nuyh ntơm tâm bon rlong tăm 4 sào ca phê ta neh choih, ntơm saơ n’sĭt uĕh ngăn ma nau wăng sa tâm r’năk

Trong hăn tâm bon lĕ dơi bri dak bư jêng trong bê tông

Wâl pom dak mrô 1, nau kan bư bŏng dak hoch xă Buôn Choăh dơi bu bư tâm bon gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Y Sơn

2,826
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.