Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon 9, xă Dak D’rô, n’qual Krông Nô: Nau moh ta mông tâm lơh tâm su kăl e

05/09/2019 16:01 G9T+7

Tĕng bu ranh bon Y Bleng, kăl e bon 9 dơi bu moh lah bon Leng (săk kô ranh bon gĕh k’hưm tâm bon bơh bu nuyh Bu Nong Preh).

Tât năm 1960, gơi du ma My-Ngụy nchŭn bon lan jêng du bon gơi nhŭp bu nuyh tĕng kăch mạng, âk bu nuyh bon lan ta bon Leng lĕ tât tâm ka lang mpeh gŭ krap tâm lơh kăch mạng Nâm Nung rêh. Gơi kăch mạng mbơh hưn nô nau uĕh, âk bu nuyh tâm bon lĕ tĕng kăch mạng, bư bu nuyh tâm lơh, leo trong, pôn ka han, rdeng drăp ndơ ân ma kăch mạng ta mông tâm lơh tâm su đah Mỹ gơi sŏk lơi bri dak he bu pit. Yor du nuih tĕng kăch mạng nĕ My-Ngụy ji nuih ngăn bu nuyh bon lan tâm bon Leng n’hanh tĕng joi gơi bư nkhĭt bu nuyh bon lan ntŏk aơ. Jêh rĭ (tâm năm 1960), kăch mạng lĕ rbŭn nchră đah bu nuyh bon lan bon Leng r’gâl săk bon jêng nau moh lah bon 9 gơi mô gĕh ka han bu gĭt, ksiêm uănh, bư nkhĭt bu nuyh bon lan.

Bon 9 abaơ gĕh 280 r’năk đah tâm 800 bu nuyh, bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 40%. Bu nuyh bon lan tâm bon tăm ca phê, tiêu n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp djăr gơi bư hao nau wăng sa; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm tâm 18 r’keh.

Wâl gâng lŭ kah gĭt ka han săn săk xă Dak D’rô dơi ndâk bư tâm bon gơi kah gĭt 18 nô hăt janh – ka  han săn săk lĕ khĭt tâm lơh tâm su đah My gơi sŏk lơi bri dak he bu pit (tâm nĕ gĕh 16 ka han săn săk bu nuyh Bu Nong ta bon 9)

Bu ranh bon Y Bleng dơi bri dak ân Grat tâm lơh tâl Pe

Bu ur Bu Nong hôm e mât mray uĕh drăp ndơ gĕh vâng tanh tâm ban gĕh sa bŭt, ao, nah, sa nă…

Bong dak hoch tâm ndrênh dơi Bri dak bư gơi gĕh dak dŏng tăm ba lŏ 2 yan du năm

Bu nuyh Bu Nong ta bon 9 tăm gĕh 100 hec ta tơm ca phê, tơm tiêu

Dơi Bri dak sâm kơl ân mpô mpa rong, âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ hao nau kan chiă rong be gơi gĕh tay prăk dŏng tâm r’năk

Y Sơn

2,380
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.