Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Yôk R’Ling, thix trânr Đăk Mâm, hênhx Krông Nô: Trôngz muôx ntâu tus nôngl R’Ling

31/10/2019 14:27 G10T+7

Trơưs chor nênhs lâul nhoz jos Yôk R'Ling, hur ntâus tsangv tir Mir, nênhs M’nông uô nênhs nhoz ntâu ntơưv thangx tsangv đêx Ðăk Mâm, hênhx Krông Nô nhis nuôr tsinhr mangl nênhs fêv ntêl, tuô. Ntâu lênhx pêx xinhvs tuv tsir jêx jos môngl tov hangr jôngr tsir jangv nênhs fêv ntêl, jangv bôngs muôs txưr.

Uô kangz chor nênhs lâul cơưv chei, tangs nro jos thôngx zênhv môngl tsuô thangx tsangv nênhs Ê đê thor zuôr iz luz trôngz chia cxiv tsang jos yaz ntơưv nuôr. Thangx tsangv luz trôngz chia cxiv tsang jos yaz muôx ntâu tus nôngl R'Ling mas pêx xinhv tưz hu bê tsuô jos zos Yôk R'Ling (muôx grê tas trôngz muôx ntâu tus nôngl R'ling). Uô kangz ntâus tsangv tangs, têz qơưs tax tul, pêx xinhv tưz tror lus jos kuz uô nênhx nhoz haz jos nuôr tuôr tsês bê jos hu uô R'ling

Jos Yôk R'ling nhis nuôr muôx 250 tsêr, yangx 1.000 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx M’nông txir muôx yangx 60%.

Nhuôs zâu hur ntu shông môngl cơưv lo 100%

Iz cxa chuôz zis hur jos tsinhv uô langx luôv chia sâu cxangz nhiax txas

​​​

Yangx 90% cêr môngl lus hur plơưr jos tưz lo luôv mox nhex, luôv cxeik

Jos Yôt R’Ling muôx yangx 150 ha cax phê, phưx txoz

Cinh têr phuôv tsangr, ntâu chuôz zis minhx cxưx M’nông tưz uô vangx tsêr đangr pho

Y Sơn

2,332
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.