Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon U3, bon jê Ea T’ling, n’qual Čư Jŭt

05/03/2020 10:33 G3T+7

Bon U3, bon jê Ea T’ling (Čư Jŭt) dơi bri dak tâm pă tă bơh bon U tơm jêng ăp bon U1, U2, U3, r’noh huy neh ntu lĕ r’ngôch rlau 200 hec ta; 950 r’năk đah 1.350 bu nuyh; 6 bu nong oh nô rêh ndrel, tâm nĕ Bu Nong tơm gĕh rlau 20%.

Abaơ, nau wăng sa tâm bon lah nau pah kan bư mir jan ba gĕh tăm ca phê, tiêu, điều; ăp ntil tuh vanh ba bă n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr. Bơh đah nau nsrôih tâm nau pah kan bu nuyh bon lan, bon hôm dơi Bri dak sâm kơl bư trong hăn, wâl rbŭn, ân ŭnh điện bri dak dŏng… Mpơl nau rêh tâm bon tâm ban nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ r’gâl mhe. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh pah kan du năm tât 30 r’keh prăk.

Bu ndăm bon U3 lĕ nuih n’hâm lăp bư ka han

Cà phê jêng du ntil tơm tăm dơi bu nuyh bon lan ta bon U3 tăm âk

Nglau dak Hồ Trúc, du tŭk hăn pâl uĕh lah tât ta bon U3

Tât abaơ, 100% trong hăn tâm bon lĕ dơi bư jêng trong bê tông

Kon se dơi m’ak pâl rlưn, pâl mpât săk jăn, gơi gĕh n’hâm suan yor bon jê ndâk kan

Bu nuyh bon lan hao nau kan chiă rong ndrôk gơi n’sĭt tay prăk rêl tâm nau pah kan

Y Sơn

1,619
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.