Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon U2, bon jê Ea T’ling, n’qual Čů Jŭt

27/02/2020 15:09 G2T+7

Tĕng ăp bu ranh âk năm ta bon n’kôch ân gĭt, yor r’noh bu nuyh hao n’hanh neh gŭ neh pah kan bư mir jan ba pơk huy nĕ năm 2007, bon U lĕ dơi bri dak tâm pă jêng 3 bon mhe lah gĕh U1, U2, U3.

Bon U2 tâm ka lang bon jê Ea T’ling, bon abaơ gĕh 320 r’năk đah rlau 1.560 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh gĕh rlau 25%. Nau wăng sa tâm bon lah nau kan bư mir jan ba gĕh tăm ca phê, tiêu, điều; tuh vanh ăp ntil n’hanh chiă rong ndrôk be, pêp iăr. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm tâm 30 r’keh prăk.

Bu nuyh bon lan bon U2 dŏng bec tŏ ca phê

Yor nsrôih mât mray, n’jrăng n’gang tu ndrŭng nĕ ba lŏ yăn đông xuân bu nuyh bon lan jêng ngăn

Bon U2 jêng du bon tâm ăp bon gĕh nau rêh kloh uĕh ngăn ngên tâm bon jê Ea T’ling

100% trong hăn tâm bon lĕ dơi bri dak kơl bư jêng trong bê tông

Bu nuyh bon lan nsrôih lăp pâl ăp ntil nau way, nau pâl mpât săk jăn bu ndâk kan

Y Sơn

904
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.