Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos U1, thix trânr Ea T’ling, hênhx Cư Jut: Bê iz luz kror đêx

20/02/2020 13:43 G2T+7

Nênhs lâul hur jos U1 has, thâuv nzur nênhs M’nông uô nênhx nhoz iz puôl ndil thangx tsangv hênhx Cư Jut nhis hnuôr.

Uô ntêx shông 1975, pêx xinhv tuôx uô têz haz nhoz tsuyô xar Ðăk N’Drông, thâuv ntơư pêx xinhv hur jos muôx iz luz kror đêx tsongs chia pêx xinhv hur jos côngv sir zôngv, pêx xinhv hu bê tsuô luz kror đêx ntơư uô Ðăk Ntu U haz zuôr bê luz kror đêx ntơư hu bê tsuô jos U. Uô kangz shông 1975, iz phênhv jos U lo Têz qơưs xair uô yaz thangx tsangv qơư tiz nênhs nhoz ntơưv thix trânr Ea T’ling mas tsôngv box ntơưv hnuôr tưz tuôr tsês bê jos U txus nhis hnuôr. Shông 2007, jos U lo phaiz uô chor jos U1, U2 haz U3.

Nhis hnuôr jos U1 muôx 403 tsêr, yangx 1.760 tus nênhs, tsôngv box M’nông muôx li 35%. Jos muôx táng nro chor angr uô hnox yangx 80 ha, chos cxuô zangv kôngz xưs li: Phưx txoz, cax phê, cxuô zangv kôngz haz zus tsax cxu, keiz us. Ntâu shông tsi tsês jos U1 lo côngs nhênhx zos jos văn hoar.

Iz făngz chos cax phê, phưx txoz, pêx xinhv tsinhv chos yangx 20 ha blêx lax

Pêx xinhv jos U1 đê phưx txoz

Pêx xinhv lo njuôl khu moz phaiz yuôx ntơưv thêv bov hiêmv y têr

Kuôl pux M’nông tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Ntâuz shông tsi tsês jos U1 lo côngs nhênhx zos jos văn hoar

Y Sơn

2,269
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.