Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon U1, bon jê Ea T’ling, n’qual Čů Jŭt: Săk du ntu dak

20/02/2020 13:43 G2T+7

Bu nuyh ranh ta bon U1 n’kôch, kăl e bu nuyh Bu Nong rêh bơh aơ bơh ri tâm n’qual Čů Jŭt abaơ.

Bơh năp năm 1975, bu nuyh bon lan tât muih bri, bư mir jan ba n’hanh rêh ta xă Dak N’Drŭng, ta mông nĕ bu nuyh bon lan gĕh ntu dak ndrel tâm bon dơi dŏng ngêt sa ŭm tôh ôi mhau, bu nuyh bon lan moh ntu dak aơ lah Dak Ntu U jêh rĭ sŏk săk ntu dak gơi moh săk bon jêng bon U. Jêh năm 1975, du mpeh bon U dơi Bri dak dăp ân ntŏk rêh, neh bư mir jan ba mhe ta bon jê Ea T’ling jêh rĭ bu nuyh sŏk săk bon ơm gơi moh jêng bon U tât abaơ. Năm 2007, bon U dơi bu tâm pă koh jêng ăp bon U1, U2, U3.

Abaơ bon U1 gĕh 403 r’năk, rlau 1.760 bu nuyh, r’noh bu nuyh Bu Nong rêh tâm 35%. Bon lĕ lĕ r’ngôch neh bư mir jan ba rlau 80 hec ta, tăm ăp ntil tơm ca phê, tiêu, tuh vanh n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr. Âk năm lĕ lăn bon U1 dơi moh kơp lah bon gĕh nau rêh kloh uĕh.

Bơh đah tăm ca phê, tiêu, bu nuyh bon lan tăm gĕh rlau 20 ba lŏ

Bu nuyh bon lan bon U1 peh tiêu jêh pĕ

Bu nuyh bon lan dơi khăm săm nau ji, pă dak si đah sam bŭt n’kar săk y tế

Bu ur Bu Nong mât mray uĕh nau way vâng tanh kăl e

Âk tâ ăp năm bon U1 dơi moh kơp lah bon gĕh nau rêh kloh uĕh

Y Sơn

2,268
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.