Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon U, xă Dak N’Drŭng, n’qual Čů Jŭt: Săk du nt dak

12/03/2020 10:47 G3T+7

Tĕng âk bu ranh bon ta bon U, xă Dak N’Drŭng n’kôch, kăl e du du jrŏng bu nuyh Bu Nong Preh rêh ntŭk aơ, ntŭk ri ta ăp mpeh tâm lam n’qual Čů Jŭt.

Năm 1975, yor neh bư mir mô hôm saơ jêng tăm ăp ntil tơm nĕ khăn păng tât muih sar, bư mir n’hanh rêh ta xă Dak N’Drŭng. Ta năm nĕ tâm bon gĕh du mlâm ntu dak dŏng ndrel lah moh Ntu Dak U n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk ntu dak gơi moh săk bon jêng bon U. Tât tâm năm 1980, âk r’năk bu nuyh bon lan tât rêh, pah kan ta ăp bon U1, U2, U3 bon jê Ea T’ling abaơ, r’noh r’năk bă bă hôm e rêh ta xă Dak Ndrŭng tât abaơ.

Kô ruanh bon U Y Thuyn B’Krông ân gĭt, bon abaơ gĕh 160 r’năk, rlau 660 bu nuyh; tâm nĕ gĕh rlau 80% r’noh bu nuyh Bu Nong, Tày, Nùng rêh. Bu nuyh bon lan bư hao nau wăng sa bư mir jan ba yor chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr, tăm ca phê, tiêu, tuh vanh. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh pah kan tât 27 r’keh prăk du huê bu nuyh du năm.

Bu nuyh bon lan bon U kai neh, rơm srih tăm tuh vanh bôk yăn bri mih

Ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan lĕ r’gâl neh tăm tuh vanh mô hôm saơ jêng gơi tăm tiêu

Kon se bu nong bon U dơi bu trĕng, kơl ân ndơ gơi ăp kon se aơ dơi nti sam bŭt, tât ta wâl sam bŭt nti

Bu nuyh bon lan dơi bu khăm, pă dak di đah sam bŭt n’kar săk y tế

Nau wăng sa hao, nau rêh tâm bon lan ta bon U lĕ gĕh âk nau plăch r’gâl mhe

Lam bon abaơ chiă rong gĕh 100 mlâm ndrôk, rpu

Y Sơn

1,429
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.