Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Tu Xoay, xar Đăk N’Drung, hênhx Đăk Song: Bê ntơưv iz tus đêx

09/05/2019 14:26 G5T+7

Trơưs tsưr jos Điêuv Quân has, thâuv ntêx muôx iz jos M’nông nhoz lơưr ntul iz tus hangr đêx muôx bê hu uô Đăk Tu Xoay buôs đriv ntơưv Campuchia haz Viêtx Nam.

Uô kangz têz qơưs tax tul, iz cxa nênhs hur jos tưz môngl tsuô Campuchia uô nox, yuôr chor tsir lus uô nox nhoz ntơưv xar  Đăk N’Drung. Chia ndu txus zus kuz qơư, chor nênhs nuôr tưz hu bê jos uô  Tu Xoay.

Jos nhis nuôr muôx 92 tsêr đrul yangx 376 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx  M’nông muôx 70%. Pêx xinhv hur jos phuôv tsangr cinh têr  tiv zix zos chos phưx txoz, caxphê, kos laz, poz cưs… haz zus tsax cxu, keiz us; sâu fênhx đrăngz yangx 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Iz chik câuv jos Tu Xoay hnuz nuôr

Jos muôx 60 ha phưx txoz

Cxuô zangv nôngz cax phê nôngz kuz txi tsi jông lo hlôngr bâuv chor nôngz yaz txi jông đuô xưs li cax phê TR4, TR9, njuôz kêl TS5…

Tsêr cơưv lo đâux tư cxiv tsang ntơưv jos, tuz nhuôs lo cơưv

Phor tsưr jos Thix Huêr (tov cơưk sangz xik) tsinhr đênhr saz tix vi tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Minh Huyền

3,187
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.