Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Tu Soay, xă Dak N’Drung, n’qual Dak N’Soong: Săk du n’hor dak

09/05/2019 14:26 G5T+7

Tĕng kô ruanh bon Ðiểu Quân n’kôch, kal e gĕh du r’năk bu nuyh Bu Nong rêh ta pĭt kơh n’hor dak gĕh săk moh lah Dak Tu Soay tâm dăch đah Drôn n’hanh Việt Nam.

Jêh dơi tâm lơh sŏk lơi neh ntu bri dak, gĕh âk bu nuyh tâm bon lĕ hăn ta Drôn rêh, ba bă nĕ sĭt pah kan bư mir jan ba ta xă Dak N’Drung. Gơi kah gĭt tô tơm jrŏng rnoi, khăn păng lĕ moh săk bon lah Tu Soay.

Bon Tu Soay gĕh 92 r’năk đah lơ 376 bu nuyh, tâm nĕ bon lan Bu Nong gĕh tâm 70%. Bu nuyh bon lan hao nau wăng sa lah tăm tiêu, ca phê, bum prŭm, mbo… n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp djăr, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan lơ 20 r’keh prăk du năm.

Du ntŏk mpơl bon Tu Soay nar aơ

Bon gĕh 60 hec ta tiêu

Ăp tơm ca phê ơm mô gĕh âk play lĕ dơi bu nuyh bon lan r’gâl tăm tay ăp ntil tơm ca phê mhe tâm ban gĕh ca phê TR4, TR9, xanh lùn TS5…

Wâl sam bŭt dơi nsu bư ta bon, oh kon bu nuyh bon lan dơi nti sam bŭt

Jroi kô ruanh bon Thị Huế (lôch bơh ma ti) jă đă oh nur bu ur răk mray uĕh nau way tanh rui

Minh Huyền

3,186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.