Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa

25/10/2018 10:25 G10T+7

Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa, người già của bon đi đặt 30 cái đơm bắt cá tại các con suối. Sau đó, họ bảo con đi thăm đơm.

Dù người con đã tìm đủ được 30 cái đơm nhưng không hiểu sao vẫn đi tìm thêm mãi đến tận đêm tối. Hành động của người con trở thành một câu chuyện cười vui. Câu chuyện người con cứ đi loanh quanh, lòng vòng tìm đơm cũng là nguồn gốc cái tên đầu tiên của bon: “Ting Wel”. “Ting” có nghĩa là đi mãi, hết suối này đến suối khác; “Wel” là xung quanh. Sau này, khi một phần Đắk Nia tách thành địa phận xã Đắk Ha (Đắk Glong). Để phân biệt hai bon Ting Wel, người Mạ ở xã Đắk Ha thêm từ “Đăng’’ nghĩa là đầu nguồn, ở phía trên núi, nên gọi là Ting Wel Đăng. Còn người Mạ ở xã Đắk Nia thêm từ “Đơm” nghĩa là ở dưới, tên bon được gọi là Ting Wel Đơm.

Một phần bon nằm trên quốc lộ 28, thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển

Bon Ting Wel Đơm có 320 hộ, hơn 1.400 khẩu, nhiều gấp đôi so với các bon khác của xã

Già làng K’Ngul là người am hiểu về nguồn gốc, văn hóa truyền thống của người Mạ bon Ting Wel Đơm

Mẫn Doanh

2,866
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.