Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ta Mung, xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song

21/02/2019 10:32 G2T+7

Chor nênhs lâul M’nông nhoz hur jos has, thâuv nzur, ntu Phangz Cir tsinhv cangr tưz hu bê tsuô iz tus hangr đêx uô Đăk Mul (Mung) thuôx xar Đăk Nia (Gia Nghiar).

Uô kangz, chor nênhs nhoz lơưr 2 sangz hangr đêx Đăk Mul tưz tsir môngl tsuô xar Trươngx Xuân (Đăk Song) uô hnox uô hâuk nhoz ntơưv hnuôr. Chor hnênhs kuz hu chor nênhs yaz uô Ta Mung (muôx grê tas chor nênhs Đăk Mung tuôx). Viv li chor nênhs hnuôr tưz tsês lu Đăk haz hu uô Ta, hos Mung tuôr tsês uô cê hu bê tsuô jos yaz tas Ta Mung.

Jos Ta Mung nhis hnuôr muôx yangx 300 tsêr đrul 903 tus hnênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx li 25%. Pêx xinhv hur jos chos ntâu zangv kôngz tsinhv xưs li cax phê, phưx txoz, điêux haz zus tsax cxu chia phuôv trangr cinh têr; sâu fênhx đrăngz lo 20 chơưx nhiax/tus hnênhs/shông.

Jos muôx yangx 100 ha cax phê ntu cinh joanh

Pêx xinhv tangz tov đê phưx txoz

Pangs đêx lo đâux tư uô ntơưv jos, bov đamv txâus đêx tsuôk kôngz cheix ntux kruôr

Jos muôx pangz văn nghês tsinhr biêuv jiênr chor tiêt mux văn nghês truênx thôngr

Iz chik câuv jos Ta Mung hnuz hnuôr

Minh Huyền

2,991
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.