Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Ta Mung, xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong

21/02/2019 10:32 G2T+7

Ăp bu nuyh ranh Bu Nong n’kôch tay, kal e, Prăng gŭ ta bri dak he lĕ moh săk n’hor dak lah Dak Mul (Mung) ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa).

Jêh rĭ, ăp bu nuyh bon lan rêh 2 đah Dak Mul lĕ hăn ta xă Trường Xuân (Dak N’Soong) pah kan n’hanh rêh ta aơ. Ăp bu nuyh tơm ta aơ moh bu nuyh mhe hăn gŭ ta bon lah Ta Mung (rblang lah bu nuyh tă bơh Dak Mung). Yor nĕ khăn păng r’gâl moh Dak gơi moh Ta, Mung dŏng gơi r’nglăp đah săk bon moh jêng Ta Mung.

Bon Ta Mung abaơ gĕh lơ 300 r’năk đah 903 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong gĕh tâm 25%. Bu nuyh bon lan tâm bon tăm âk ca phê, tiêu n’hanh chiă rong mpô mpa gĕh ndrôk sur, pêp iăr gơi hao nau wăng sa; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan tât 20 r’keh prăk du năm.

Bon gĕh lơ 100 hec ta ca phê lĕ gĕh play

Bu nuyh bon lan dôl pĕ tiêu

Nglau dak dơ nsu bư ta bon, gơ gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm ta yan kal wai

Bon gĕh phung k’dŏ mprơ way hăn k’dŏ mprơ kơt kal e

Du ntŏk mpơl bon Ta Mung nar aơ

Minh Huyền

2,992
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.