Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil): Bon moh săk dak trâp gĕh âk pa rêh

30/05/2019 13:41 G5T+7

Tĕng âk bu nuyh ranh Bu Nong ta bon Sar Pa n’kôch, kăl e lah tât muih jom, bư mir jan ba ta mpeh Thuận An abaơ, bu nuyh bon lan way saơ n’hanh gĕh nhŭp âk ngăn pa rêh ta dak trâp bơh pĭt mir ba. Yor nĕ, lah sĭt ndâk njêng bon mhe, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon lah Sar Pa (rblang lah dak trâp gĕh âk pa).

Bon abaơ gĕh 416 r’năk, lơ 2.000 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 97%. Lĕ rngôch tâm bon gĕh lơ 400 hec ta neh bư mir jan ba gĕh tăm ca phê, tiêu, tuh vanh gleh nar n’hanh chiă rong ndrôk sur, pêp djăr. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan du năm tât 25 r’keh prăk.

​​​​​

Trong hăn, trong rse ŭnh điện tâm bon dơi bri dak ndâk bư uĕh

​​​​​​

Ca phê jêng du ntil tơm tăm bư n’sĭt prăk tâm nau pah kan bơh bu nuyh bon lan ta bon Sar Pa

​​​​​

Bon tăm lơ 70 hec ta ba lŏ 2 yan du năm

​​​​​

Nglau n’gân dak ta bon gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

​​​​​​

Ăp năm bon dơi Bri dak trĕng kơl pơk jrô ntĭm săm bŭt

​​​​​

Bu nuyh Bu Nong răk mray n’hanh hao dŏng uĕh ăp ntil nau way păng nơm

Y Sơn

2,313
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.