Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Sa Nar, xar Quảng Sơn (Đăk Glong): Jos bê hangr đêx

18/03/2021 08:54 G3T+7

Trơưs iz cxa nênh ntâu shông hur jos has, thâuv ntêx jos Sa Nar, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) nhoz tov hangr jôngr tuz (thuôx Công ty Côv phênhx Nông lâm nghiêx Khải Vy, xar Quảng Sơn nuz nuôr).

Thâu vntơư muôx iz pangz tiz nênhs M'nông uô nênhx nhoz cênhz thiên nhiên, iz făngz iz tus hangr đêx muôx bê hu Đăk Sa Nar. Thâuv tơưk tsangv trok, iz cxa chuôz zis tưz tsir ntơưv ntul đêx ndê môngl nhoz pêv trôngz saz đuô chia uô nox, zôngx ziv mlôngl xur mông trâu canr bôx cach mangx haz hu bê jos uô Sa Nar Đăng, muôx grê zos jos Sa Nar saz (făngz pêv trôngz tus đêx Đăk Sa Nar). Uô kangz jos tưz zos kror qơư căn cưr cach mangx txuôl ntơưv Kâuv têz haz Kangz têz ntơưv căn cưr cach mangx ntâus tsangv Nâm Nung (căn cưr ntâus tsangv khu B4-Liên xênhr IV). Thâuv têz qơưs tax tul, pêx xinhv tưz lus nhoz tox tsongs haz hu bê jos yaz uô Sa Nar txus nhis nuôr. Jos Sa Nar nhis nuôr muôx 440 chuôz zis, jê  2.000 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx 70%.

Tangs nro jos muôx li 500 ha cax phê haz phưx txoz

Nênhs kôngz tsinhv chok yangx 20 ha ntông nox txir xưs li sầu riêng, bơ, măc ca…

Pêx xinhv hur jos tsinhv chok yênhx châuv ha ntông cao su chia vuv angr haz sâu cxangz nhiax

Cêr plơưr jos lo đâux tư luôv cxeik

Jos muôx tsêr văn hoar đangr pho chia pêx xinhv sinh hoax côngx đôngx

Pêx xinhv hur jos lo zov chênhr tu đăngs jul, tênhs phangx cxix cxuô ntâu zangv moz

A Trư

1,149
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.