Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Sa Nar, xă Quảng Sơn (Dak Glong): Bon moh săk n’hor dak

18/03/2021 08:54 G3T+7

Tĕng âk bu ranh tâm bon n’kôch, kăl e bon Sa Nar, xă Quảng Sơn (Dak Glong) tâm ka lang bri (tâm Công ti Cổ phần Nông lâm nghiệp Khải Vy, xă Quảng Sơn abaơ).

Ta năm nĕ gĕh du phung Bu Nong rêh tâm bri dak, bơh pĭt n’hor dak gĕh săk moh lah Dak Sa Nar. Tâm lơh tâm su tât, âk bu nuyh tâm bon rêh bơh pĭt n’hor dak aơ lĕ du nchuăt ta ntŭk yôk rêh, gơi nơih tâm mâp ma kan bộ kăch mạng n’hanh moh săk bon jêng bon Nar Ðăng, rblang jêng bon Sar Nar ka lơ yôk (ka lơ n’hor Dak Sa Nar). Ta năm tâm lơh tâm su bon jêng ntŭk tâm r’nglăp kăch mạng mpeh Bắc n’hanh Nam ta ntŭk kăch mạng tâm lơh Nâm Nung (ntŭk gŭ krap tâm lơh mpeh B4-Ăp n’gor IV), Jêh dơi tâm lơh sŏk neh ntu bu pit, bu nuyh bon lan lĕ nchŭn du ntŭk rêh n’hanh moh săk ma bon mhe jêng bon Sa Nar tât abaơ. Bon Sa Nar abaơ gĕh 440 r’năk, dăch tât 2.000 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong gĕh rlau 70%.

Lam bon gĕh tâm 500 hec ta tơm ca phê n’hanh tiêu

Bu nuyh bon lan tăm gĕh rlau 20 hec ta tơm tăm sa play gĕh sầu riêng, bơ, mắc ca…

Bu nuyh bon lan gon tăm âk hec ta tơm cao su gơi n’kŭm ân n’hâm neh hŏng n’hanh n’sĭt tay prăk tâm nau pah kan ôi mhau

Trong hăn tâm bon dơi bri dak nkra mhe

Bon dơi bri dak nkra wâl rbŭn gơi bu nuyh bon lan gĕh ntŭk rbŭn

Bu nuyh bon lan tâm bon dơi mât n’hâm suan, ntâp nŭm ăp ntil dak si n’jrăng n’gang nau ji tưp

A Trư

1,147
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.