Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos R’Muôn, xar Đắk R’tíh, hênhx Tuy Đưc: Bê hangr đêx

11/06/2020 15:14 G6T+7

Trơưs iz cxa nênhs lâul has, uô ntêx nênhs M’nông tuôx luôx jôngr uô têz nhoz thangx tsangv ntơưv jos nhis hnuôr mas qơư ntơưv hnuôr tsi tâu muôx bê hu.

Thâuv ntơư, chor nênhs xuz thơưx tuôx txus ntơưv hnuôr tưz uô tsêr tams chia muôx qơư nhoz tu kôngz ntơưv ntul iz tus hangr đêx zâu muôx bê hu uô R’Muôn  chia zôngx ziv grang đêx lus zôngv. Tov kangz, thâuv pêx xinhv tưz tsir hlo tuôx nhoz ntơưv hnuôr, cxuô lênhx tsinhr hu bê thangx tsangv hnuôr uô R’Muôn txus nhis hnuôr. Jos R’Muôn nhis hnuôr muôx 115 htsêr, yangx 520 tus nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 95 tsêr.

Iz chik câuv jos R’Muôn hnuz hnuôr

Pêx xinhv hur jos lo seiz shuôs, nyuôl khu moz đinhs cix ntơưv thêv bov hiêmv y têr

Tsêr mâmx non haz cơưv cxênhx I lo cxiv tsang hur jos, uô zôngx ziv tsuô tuz nhuôs môngl cơưv

Jos muôx 200 ntâu ha cax phê, nhis hnuôr nênhs kôngz tangz tov tu hur hâur cheix ntux nangs xưs li nyuô chik, thoz kror...

Điêux zos ntông chos huv phuôz chuô, đêx angr haz sâu lo nhiax tsuô pêx xinhv hur jos R’Muôn

Jos muôx 19 ha blêx lax tangz tov txus cheix sâu

Minh Huyền

2,354
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.