Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon R’lông, xă Dak Môl,n’qual Dak N’Soong: R’lông têh

29/11/2018 10:05 G11T+7

Tĕng bu ranh bon Y’Ðách, Bu Nong, ntơm năm tâm lơh đah Prăng, My, bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon dŏng du mlâm r’lông têh gơi bư ndơ dŏng mbơh ma bu nuyh bon lan gĭt lah gĕh ăp ntil nau m’ak, nau r’ngot mô rĭ gĕh phung m’hĭk hăn lăp tâm bon lan…

Nĕ rblang R’lông ntơm bơh nau Yuăn jêng nau Bu nong lah r’lông têh. Ntơm bơh r’lông bư ndơ dŏng mbơh nĕ, bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon lah R’lông, moh lah bon r’lông têh. Abaơ, bon R’lông gĕh 150 rnăk đah 800 nuyh, gĕh âk Bu Nong gŭ rêh, Yor dơi kơl, ntĭm khoa học kĩ thuật tâm nau srih tăm, chiă rong n’hanh nau nsrôih gơih pah kan nĕ nau rêh bu nuyh bon lan tâm bon lĕ gĕh âk ngăn nau rgâl mhe n’hanh lơ nar lơ đăp mpăn. Gĕh n’sĭt du he bu nuyh kan du năm lơ 20 r’keh prăk.

Du ntŏk mpơl bon R’lông nar aơ

Bí thư chi bộ H’Rơu (lôch bơh ma ti) mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan tâm rnglăp ndâk njêng nau rêh mhe

Bơh đah tăm ca phê, tiêu, bu nuyh bon lan uănh kh’lay tay nau kan hao tăm ăp ntil tơm gleh nar tâm ban gĕh bum prŭm, n’ha trau, tơm sa play…

Bu nuyh bư mir tâm bon hao nau kan chiă rong mpô mpa

Mông abaơ, bu nuyh bư mir tâm bon dôl ih, peh, prăk ca phê

Bu nuyh Bu Nong tâm bon uănh kh’lay nau kan răk mray nau way vâng tanh kal e

Minh Huyền

2,999
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.