Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos R’long Phe, xar Quảng Sơn (Đăk Glong): Lus đruôl njaz chơưv yeiz ntơưv tus đêr thânx

25/03/2021 09:57 G3T+7

Nênhs lâus Y’Mbốch has, thâuv ntêx jos R’long Phe, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) nhoz tov hangr jôngr đêz (thuôx lâm phânx ntơưv Pangz Cinh têr Cuôr phongx 53, xar Quảng Sơn nuz nuôr).

Txus iz shông ntux kruôr ntêr, kôngz lông tuôs, yeiz plăngz yangx uô trâu nênhs tsi muôx nox hênhr li. Thâuv ntơư, muôx oz pus zơưv hur jos môngl nrar jâuz tongv hangr jôngr chox lus nox hlôngr mor, sâuv cêr môngl mas puv iz tus đêr tangz tov ntuôr njaz ntơưv kror ndâux lus. Oz tus nênhs nuôr tưz lus tov jos has cxuô lênhx môngl seiz. Thâuv tror kangz môngl txus ntơưv kror qơư têk puv iz pơưk njaz ntâu hênhr,  tangz sis tsi puv tus đêr lơưv. Cxuô lênhx tưz phai chor njaz ntơư chox lus jơưr, uô mor nox haz chơưv lo jêx jos. Chia ndu txus xưv cxênhx nuôr, pêx xinhv tưz hu ntơư uô đêr thânx nti njaz chơưv pêx xinhv haz hu bê jos uô R’long Phe. Trơưs lus M’nông, Phe muôx grê zos njaz. Viv nhoz đêz tov hangr jôngr, muôs zuôr, môngl lus tsov nhev má shông 1994 pêx xinhv tưz tsir lus uô nênhx nhoz ntơưv jos txus nhis nuôr. Jos R’long Phe nhis nuôr muôx 250 tsêr, yangx 1.000 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx nhoz qơư muôx 116 tsêr.

Trơưs lus đruôl has, ntơưv kror qơư tus đêr thânx nti njaz thâuv ntêx, nhis nuôr tưz hlôngr uô iz pơưk poz jêz

Pêx xinhv hur jos đâux tư trăngx tsuôk bec chia tu kôngz cheix ntux kruôr

Nênhs kôngz tsuôk yuôx phangx tangr cangz moz trâu kos laz

Cinh têr tuôx, ntâu lu tsêr lo cxiv tsang đangr pho

Pêx xinhv hur jos lo sir zôngv đêx huv vêv xinhz

Nghêx nhân K’Mbớt tsinhr yangz shuv yuôz kênhx M’buôt

A Trư

1,132
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.