Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon R’long Phe, xă Quảng Sơn (Dak Glong): Nđơn n’kôch phe kơl sa gơi mô gĕh nau ji ngot tă bơh so brah

25/03/2021 09:57 G3T+7

Bu ranh bon Y Mbốch n’kôch, kăl e bon R’long Phe, xă Quảng Sơn (Dak Glong) ngai tâm bri (tâm mpeh bri Ðoàn Kinh tế Quốc phòng 53, xă Quảng Sơn abaơ).

Ta du năm yăn kăl wai dŭt ma jŏ, tuh vanh khĭt, bu nuyh bon lan ji ngot ngăn yor mô tŏng ndơ sa. Ta mông rĭ, gĕh bar he ur sai tâm bon hăn tâm bri tôch n’kôr si, ta trong leo hăn mâp du mlâm so dôl hok phe tă tâm mbung luh bơh pĭt trong. Bar he ur sai jêh rĭ sĭt tâm bon mbơh bu nuyh bon lan hăn uănh. Plâ ta ntŭk so hok khăn păng sao âk ngăn phe, khă nĕ lah so aơ mô hôm saơ. Jêh rĭ khăn păng tâm pă phe aơ ndjôt sĭt ta wâl pa ân kloh, n’gon piăng sông jêh rĭ bu nuyh bon lan lĕ hôm nau ji ngot. Gơi kah gĭt nô nau aơ, bu nuyh bon lan lĕ moh nau aơ lah so brah hok phe kơl bu nuyh bon lan lĕ nau ji ngot . Jêh rĩ moh săk bon jêng R'long Phe. Yor rêh tâm ka lang bri, nau luh lăp jêr nĕ tât năm 1994 bu nuyh bon lan lĕ r’gâl ntŭk rêh bon tât abaơ. Bon R’long Phe gĕh 250 r’năk, rlau 1.000 bu nuyh, tâm nĕ bu nong tơm gĕh 116 r’năk.

Tĕng n’đơn n’kôch, ta ntŭk so brah hok phe kăl e, abaơ lĕ jêng du ntŭk gĕh âk lŭ

Bu nuyh bon lan r’văt béc gơi tŏ dak mât mray ăp ntil tơm tăm tâm yăn kăl wai

Bu nuyh kan mir krih dak si n’jrăng n’gang tu ndrŭng ma tơm bum prŭm

Nau wăng sa hao, ngih wâl dơi ndâk nkra têh uĕh

Bu nuyh bon lan tâm bon dơi gĕh dak kloh dŏng ngêt sa ôi mhau

Gru K’Mbớt way nti uh tay M’buăt

A Trư

1,130
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.