Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Phai Kol Pru Ðăng, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa

01/11/2018 14:53 G11T+7

Nĕ dơh, bon kơp tâm bon Phai Kol, bơh pĭt dak tâm ka lang Gia Nghĩa. Jêh năm 1975, bon Phai Kol dơi bu tâm pă jêng bar bon, du đah bon jêng bon Phai Kol, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa), ăp bu nuyh ba bă tât hăn rêh ta xă Dak Nia, ndâk bon Phai Kol Pru Ðăng.

Năm 1978, phung Fulro hăn lơh nĕ bon du ta xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) rêh. Tât năm 1986, gĕh âk rnăk bu nuyh Bu Nong plâ sĭt tay ta bon Phai Kon Pru Ðăng rêh tât abaơ. Bon Phai Kol Pru Ðăng abaơ gĕh 145 rnăk đah lơ 500 bu nuyh, bu nuyh bon lan nsrôih bư mir jan ba, n’hao nau wăng sa, rnoh rnăk o-ach lĕ trŭnh hôm e 6%.

Tĕng bu nuyh ranh tâm bon n’kôch, jrŏng rnoi moh săk “Phai Kol Pru” đah nau dăn ăp tâ, ăp ntŏk gĕh âk nau uĕh tât ma bu nuyh bon lan, ăp nau lap tât ma bon lan. “Ðăng” rblang lah ka lơ, gơi tâm ntêk bon ơm Phai Kol bơh pĭt dak.

Bon gĕh 23 rnăk Bu Nong n’hanh 20 rnăk bu nong mpeh bơh Bắc gĕh Tày, Nùng, Mông… rêh

Rnoh rnăk ndrŏng gĕh tâm bon lơ nar lơ hao, gĕh lơ 90% rnăk gĕh ngih wâl nâp, drăp ndơ dŏng, rdeh bĭt

Bu nuyh Bu Nong răk rong uĕh, ân kon se hăn nti sam bŭt

Mẫn Doanh

3,504
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.