Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Păng Sim, xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song: Bê ntơưv oz nav txir

10/01/2019 10:05 G1T+7

Trơưs nênhs lâul Y S’rơr, thâuv ntêx, ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông uô nênhx nhoz xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tuôx uô nox nhoz xar Trươngx Xuân (Ðăk Song).

Thâuv kror muôx jos, iz tsêr nênhs nhoz hâur jos tưz kuô tus nxeik bê hu H’Sim tsuô tus tuz tsêr nhoz kangz jos bê hu uô Y’Păng. Uô kangz siz zuôr, gơưv nav txir los six siz hluz, gruôl uô nox uô hâuk. Puv gơưv nav txir hluôs gruôl, txơưx uô nox tsinhv muôx chuôz zis siz hluz mas nênhs lâul tưz zuôr bê oz nav txir hu tsuô jos chía cxuô lênhx cơưv shuv. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê jos zos Păng Sim, zos bê ntơưv oz nav txir uô cê.

Jos Păng Sim nhis nuôr muôx 85 tsêr đrul 350 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx li 40%. Pêx xinhv hur jos chos chor ntông tsinhv li cax phê, phưx txoz haz zus tsax cxu, keiz us chia cxangz ndi cinh têr; sâu fênhx đrăngz lo yangx 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Nênhs M’nông zov chênhr tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Iz făngz cax phê, nênhs kôngz jos Păng Sim chos phưx txoz chia phuôv tsangr cinh têr

Pangs đêx Đăk Cai lo đâux tư, đap ưngr nhu câux đêx tsuôk tsuô yangx 2.000 ha kôngz lông

Tangs nro jos muôx yangx 1.500 tus tsax cxu, keiz us

Tsêr văn hoar côngs đôngx zos qơư sinh hoatx văn hoar ntơưv pêx xinhv hur jos

Cêr môngl lus hur plơưr jos lo luôv cxeik, pangz pêx xinhv zôngx ziv môngl lus, uô nox uô hâuk

Y Krăk

3,084
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.