Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Păng Sim, xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong: Săk bar he ur sai

10/01/2019 10:05 G1T+7

Tĕng bu ranh bon Y S’rớ, kal e, âk r’năk bu nuyh Bu Nong rêh ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa) hăn bư mir jan ba ta xă Trường Xuân (Dak N’Soong) jêh rĭ gŭ rêh ta aơ.

Mhe ndâk njêng bon, du r’năk ta bôk bon lĕ ân kon bu ur H’Sim ân gŭ kon bu klô du r’năk lôch bon moh săk Y’Păng. Jêh njêng r’năk mhe, bar he ur sai rêh tâm uĕh ngăn, gơih pah kan bư mir jan ba. Saơ bar he ur sai mhe tâm gŭ gơih, blau pah kan n’hanh gĕh du r’năk đăp mpăn nĕ bu ranh bon lĕ sŏk săk bar he ur sai moh săk ma bon gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt rêh ân uĕh. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon lah Păng Sim, lah săk bar he ur sai tâm r’nglăp.

Bon Păng Sim gĕh 85 r’năk đah 350 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh tâm 40%. Bu nuyh bon lan tâm bon tăm ăp ntil tơm gĕh ca phê, tiêu n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr gơi hao nau wăng sa; gĕh n’sĭt tâm nau pah kan du he bu nuyh du năm lơ 25 r’keh prăk.

Bu nuyh bon lan uănh kh’lay mât mray nau vâng tanh kal e

Bơh đah tăm ca phê, bon lan bon Păng Sim tăm tay tơm tiêu gơi hao nau wăng sa

Nglau Dak Cai dơi nsu koai, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân lơ 2.000 r’băn hec ta ăp ntil tơm tăm

Lam bon gĕh lơ 1.500 mlâm ndrôk rpu, pêp iăr

Wâl rbŭn bon jêng ntŏk pah kan rbŭn bu nuyh bon lan

Trong rdeh hăn tâm bon dơi bư uĕh, suy kơl gĕh trong hăn nơih, pah kan bư mir jan ba

Y Krăk

2,990
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.