Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ol, xar Đăk D’rô, hênhx Krông Nô - Txir tsâm kus khuôz cu đangz

22/08/2019 09:39 G8T+7

Trơưs nênhs lâul Y Thôi, thâuv nzur, muôx iz chor tuz nxeik hluôs nênhs M’nông môngl uô têz, hnuz keix sâuv cêr lus tsêr chor nênhs nuôr uô cê đê txir tsâm kus nox.

Cxuô lênhx xuôl têk khơưs nox mas muôx iz lênhx xuôl trak qeik mir njir li nox. Thâuv hnuz zuôr pôngz, chor nênhs nuôr sơưr lus tsêr, tangz sis lênhx nênhs zôngv trak qeik txir nox nor kangz trăngz trak ntơưv hâur pâuk ntông lơưv mas has cxuô lênhx nhoz tol, chia nưl tror môngl muôz. Txus ntơưv hâur pâuk ntông lênhx nênhs ntơư khơưs tsak, tsinhv xuôl têk tsuôz 2 têk txir tsâm njơưk hur ndâux nox, tangz sis viv grol ntâu đhâu txir mas mangk khuôz cu đangz. Tol ntêr tsi puv fôngx zưl lus mas pangz nênhs ntơư tror môngl nrar tov hâur pâuk ntông tek tus fôngx zưl ntơư tưz tuôs. Txix ntơư txus nuôr, pêx xinhv hur jos haz đuô jêx jos hu bê luz jos nuôr tas Ol (Ol muôx grê zos mangl khuôz cu đangs).

Nhis nuôr, jos Ol muôx 283 tsêr đrul yangx 1.140 tus nênhs, hur ntơư nênhs  M’nông muôx yangx 90%. Zos Têz qơưs đâux tư cxiv tsang cơ sơv vâts tsât has tângx, kra khoa hocx cir thuôx cênhz đrul gruôl uô nox uô hâuk mas luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx, phuôv tsangr. Chor chuôz zis pluôs ntơưv jos Ol shông 2018 yuôr 16 tsêr/283 tsêr.

​​​​​​​​

Txir tsâm kus, zos hâur pâuk bê hu tsuô jos Ol

Poz cưs zos kôngz chos tsinhv ntơưv jos Ol đrul angr muôx yangx 100 ha

​​​​​​​​

Chor shông jê nuôr, ntâu chuôz zis M’nông tưz chos cxangz cax phê chia muôx hâur pâuk sâu truôx

​​​​​​​​​​

Pêx xinhv hur jos tangz tov phuôv tsangr zus yik

​​​​​​​​

Cêr môngl lus hur plơưr jos lo luôv cheik

​​​​​​​​​​

Cinh têr phuôv tsangr, jos Ol muôx yangx 30 luz tsêr muôx grê txix 400-900 chơưx nhiax lo cxiv tsang

Y Sơn

2,877
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.