Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos N’Ting, xar Quảng Sơn (Đăk Glong): Lus đruôl jăngx bâu suôr njiz lênhx tsưr xinhz bê hu N’Ting

08/04/2021 14:04 G4T+7

Nênhs lâul K Siêng has, thâuv nzur muôx iz lênhx nênhs môngl chauv nangs tov hangr jôngr, môngl iz nuz tsi puv iz tus nangs li. Txus nuz keix, thâuv môngl txus făngz kangz têz kangz trôngz Nâm Nung chêk puv sâuv ntông saz muôx iz luz shênhv jông thôngx li luz tâuz lux yangx chi az, tus nênhs zos hangr jôngr nuôr tưz xuôl zus trăngz nênhr tuô luz tâuz ntơư.

Uô kangz mangl tuô, luz tâuz lus đêx ntâu hênhr, tus nênhs môngl zos hangr jôngr nyei đhâu, nưl chia tso têk tsir, tsir môngl txus kror tưs los đêx ntơưv luz tâuz tưz chauv ntưl txus kror ntơư. Zơưv đha ntơưv kangz trông Nâm Nung lus xar Quảng Sơn môngl trâu xar Đăk R’măng (Đăk Glong nhis nuôr) chêk sangz đhâu, zơưv nhoz su, pư tsâus jul chêk uô pâu suôr puv iz tus tsưr xinhz has trâu zơuv tas “Cur bê hu N’Ting, cur tưz mangl cox tuô, zos tsi xangr cur chauv cox mas môngl has trâu jêx jos hu bê tus hangr đêx haz luz jos hu uô N’Ting…”. Thâuv tsiv đaz ntuz, lênhx nênhs môngl zos hangr jôngr tưz tsi puv đêx ntơưv luz tâuz chauv zus lơưv hos ntu cêr cưs zơưv đha ntơưv Nâm Nung lus Quảng Sơn đhâu Đăk R’măng tưz uô iz tus hangr đêx. Lênhx nênhs môngl zos hangr jôngr ntơư lus txus jêx jos, has kra trâu cxuô lênhx mlôngl. Txix ntơư, bê lênhx tsur xinhz N’Ting tưz lo pêx xinhv hu trâu tus hangr đêx haz luz jos.   

Jos N’Ting nhis nuôr muôx 570 tsêr, yangx 2.000 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx nhoz qơư muôx 95 tsêr đrul 600 lênhx nênhs.

Iz chik câuv jos N’Ting nuz nuôr

Tangs nro jos muôx li 600 ha cax phê

Nênhs kôngz jaz phưx txoz uô kangz đê

Jos muôx li 200 ha angr chok blêx lax, kos laz, jâuz cxuô zangv

Tsôngv box M’nông tênhr phưx txoz zuz chia chok, txu chi phir zuôr zuz

Nênhs lâul K Siêng (tiv 2 sangz lâux tuôx) cênhz Ban tưx cangr nul pâuz saz xangr ntơưv pux tuz nhuôs

A Trư

2,524
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.