Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon N’Ting, xă Quảng Sơn (Dak Glong): N’đơn n’kôch nau mbơi mâp brah N’Ting

08/04/2021 14:04 G4T+7

Bu ranh bon K’Siêng n’kôch, kăl e gĕh du huê bu ka lô hăn yô tâm bri, dăch lôch nar ât mô saơ gĕh mpô mpa. Tât mhau, hăn tât ta mpeh năm yôk Nâm Nung saơ du mlâm mpô mpa dŭt ma têh dah play nông, jêh rĭ păng dŏng na panh play nông.

Jêh gĕh păng panh, play nông aơ luh âk ngăn dak, nĕ păng klach ngăn, du nchuăt, ntŭk păng du nchuăt dak hoch tĕng ta aơ. Che du nchtă ntơm bơh yôk Nâm Nung tât ta xă Quảng Sơn jêh rĭ tât ta xă Dak R’măng (Dak Glong abaơ) rganh ngăn, păng gŭ rlu, jêh rĭ bêch n’hanh mbơi saơ brah lah ma păng “Gâp moh N’Ting, may lĕ panh gâp, lah may mô hôm ŭch gâp tĕng may sĭt tât ta bon n’kôch ma bu nuyh bon lan jêh rĭ moh săk n’hor dak n’hanh săk bon jêng N’Ting…”. Jêh dâk bêch, păng mô hôm saơ dak play nông hoch tĕng păng lah saơ trong păng nchuăt ntơm bơh Nâm Nung tât ta Quảng Sơn n’hanh Dak R’măng lĕ jêng du n’hor dak. Jêh rĭ păng sĭt ta bon, n’kôch nau mbơi aơ ân bu nuyh bon lan iăt. Ntơm bơh nĕ săk brah N’Ting lĕ dơi bu nuyh bon lan moh săk ma n’hor dak n’hanh moh jêng săk bon.

Bon N’Ting abaơ gĕh 570 r’năk, rlau 2.000 bu nuyh, tâm nĕ bu nong tơm gĕh 95 r’năk đah ma 600 bu nuyh.

Du ntŭk mpơl bon N’Ting abaơ

Lan bon gĕh tâm 600 hec ta neh tăm tơm ca phê

Jêh pĕ bu nuyh bon lan ih tiêu ân kro

Bon gĕh tâm 200 hec ta neh tăm ba lŏ, bum prŭm, tuh vanh ăp ntil

Bu nuyh Bu Nong ươm tơm tiêu tăm, trŭnh r’noh prăk dŏng r’văt tơm tiêu bu tăch bơh tach

Bu ranh bon K’Siêng (tâl 2 tĕng bơh chiau ti) ndrel ma n’gâng kan Mât bon ôp nô nau bu nuyh bon lan

A Trư

2,522
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.