Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Me Ra, xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức: Săk me

21/05/2020 14:52 G5T+7

Tĕng Kô ruanh bon Ðiểu Khơi, săk Ma Ra dơi ndâk njêng ntơm kăl e ta mpeh xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) abaơ.

Kăl e, nau rêh bon lan mâp âk ngăn nau jêr jŏk, bu nuyh bon lan hăn du ta ntŭk êng rêh, lam tâm mpeh aơ hôm e 20 r’năk dơm rêh. Jêh rĭ, bar he druh ndăm moh săk lah Goong mô lăch nau jêr jŏk dăn bu ranh bon tâm nsông. Jêh tâm nsông, nau rêh bar he ur sai đăp mpăn ngăn, kon sau bêng r’năk. Bar he ur sai aơ bư gĕh nau lap ân ma bu nuyh bon lan, nau ji tưp lĕ êng, bon lan đăp mpăn. Ntơm bơh nĕ, bar he ur sai khăn păng dơi âk bu nuyh tâm bon ŭch rŏng, ruah bư bu nuyh gĕh k’hưm n’hanh sŏk săk jêng Me Ra. Ntơm năm aơ tât năm klak, khăn păng lĕ moh phung khăn păng lah Me Ra. Tât năm 1975, khăn păng lĕ trơn bon sĭt ta xă Dak R’tih rêh. Gơi nkah bu nuyh me lĕ ndơp ân ăp ntil nau lap ma bon lan, khăn păng moh săk bon jêng Me Ra tât abaơ. Bon Me Ra abaơ gĕh 480 r’năk, rlau 1.800 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong gĕh 170 r’năk.

Trong hăn tâm bon Me Ra abaơ

Nglau dak dơi nkra, bư tay ân uĕh gơi gĕh dak dŏng tŏ ma ăp tơm tăm

Wâl sam bŭt kon se jê nti dơi ndâk nkra ta bon gơi oh kon bon lan dơi gĕh nti sam bŭt

Lam bon gĕh tâm 500 hec ta ca phê n’hanh 300 hec ta tiêu

Bu nuyh bon lan tăm tay 44,6 hec ta điều

Bu nuyh bon lan m’ak rek ba lŏ yăn đông xuân 2019-2020

Minh Huyền

992
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.