Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Jâng Plây III, xar Trươngx Xuân (Đăk Song)

25/03/2019 16:38 G3T+7

Jos Jâng Plây III, muôx tangs nro angr đangr 297,8 ha; 200 tsêr đrul yangx 800 tus nênhs; 5 minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê, hur ntơư minhx cxưx M’nông txir yangx 30%.

Cinh têr ntơưv jos tiv zix mas zos uô nông nghiêps xưs li cax phê, phưx txoz, bơ, sâux riêng; cxuô zangv hoaz maux haz tu tsax cxu cxu, kei us. Iz făngz trâu saz uô nox uô hâuk ntơưv pêx xinhv, jos tsinh vlo Têz qơưs đâux tư cxiv tsang cêr, tsêr cơưv, pangx tênhz têz qơưs… Ndêx muôl ntơưv jos tưz xưs li luz nênhx ntơưv pêx xinhv tangz tov hlôngr yaz, nox tsâu. Sâu fênhx đrăng lo 22 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Shông 2018, 1 km cêr pangx tênhz tư lo đhok ntơưv plơưr jos

Lơp cơưv lo đâux tư, tuz nhuôs lo cơưv shuv cxix cxuô

Jos muôx tsêr văn hoar đangr pho đap ưngr nhu câux sinh hoatx văn hoar

Cxuô zangv ntông phưx txoz, bơ, sâux riêng lo pêx xinhv phuôv tsangr chia sâu cxangz thu nhâps

Jos muôx li 187 ha cax phê ntu lo đê txir…

Minh Huyền

2,033
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.