Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Jâng Plây III, xă Trường Xuân (Dak N’Soong)

25/03/2019 16:38 G3T+7

Bon Jâng Play III, gĕh neh ntu huy lơ 297,8 hec ta; 200 r’năk bu nuyh bon lan đah lơ 800 bu nuyh; 5 bu nong oh nô gŭ rêh ndrel, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong gĕh lơ 30%.

Nau wăng sa tâm bon lah nau pah kan bư mir jan ba gĕh tăm ca phê, tiêu, bơ, sầu riêng; ăp ntil tuh vanh ba bă n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr. Bơh đah nau nsrôih tâm nau pah kan bu nuyh bon lan, bon hôm dơi Bri dak bư wâl sam bŭt, bư jrô nti, ân ŭnh điện bri dak dŏng… Mpơl nau rêh tâm bon tâm ban nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ r’gâl mhe, hơm răm. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh pah kan du năm tât 22 r’keh prăk.

Năm 2018, du km trong rse ŭnh điện dơi bu nthăng tât tâm bon

Jrô nti dơi bri dak bư, oh kon bu nuyh bon lan dơi hăn nti sam bŭt nŭm

Bon gĕh wâl rbŭn têh uĕh gơi gĕh ntŏk pâl rlưn n’hanh rbŭn bon lan

Ăp ntil tơm tiêu, bơ, sầu riêng dơi bu nuyh bon lan tăm gơi hao tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Bon gĕh tâm 187 hec ta tơm ca phê lĕ gĕh play…

Minh Huyền

2,032
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.