Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Jâng Plây II, xar Trươngx Xuân (Đăk Song)

14/03/2019 14:57 G3T+7

Trơưs chor nênhs lâul hur jos, zos tuôz nênhs vangv chôngz haz thangx tsangv uô nox krêz đangr mas ntơưv 1 jos Jâng Plây xuz thơưx tưz phaiz uô 3 jos zos Jâng Plây I, Jâng Plây II haz Jâng Plây III.

Jos Jâng Plây II nhis nuôr muôx 125 tsêr đrul yangx 536 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx yangx 50%. Cinh têr ntơưv jos zov chênhr zos uô kôngz lông xưs li cax phê, phưx txoz, điêux; cxuô zangv hoa maux haz zus tsax cxu, keiz us. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo muôx li 22 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Nhuôs zâu hur ntu shông cơưv por lênhx lo môngl cơưv

Tsêr văn hoar lo đâux tư cxiv tsang đangr pho đap ưngr nhu câux cơưv shuv côngs đôngx ntơưv pêx xinhv hur jos

Loa xang suô lo đhok chia pangz mangx xur mông, lov jêv tsuô pêx xinhv

Pêx xinhv sir zôngv mair moc leix angr, pangz mangx uô nox uô hâuk

Cax phê zos ntông chos tsinhv ntơưv pêx xinhv hur jos mux 120 ha

Phưx txos haz cxuô zangv ntông nox txir tưz lo pêx xinhv zov chênhr phôv tsangr

Qox hur jos lo cxiv tsang uô jông gâux chia pêx xinhv môngl lus

Minh Huyền

4,617
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.