Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Jâng Play II, xă Trường Xuân (Dak N’Soong)

14/03/2019 14:57 G3T+7

Tĕng ăp bu nuyh ranh tâm bon, yor r’noh bu nuyh âk n’hanh neh ntu bư mir jan ba pơk huy nĕ ntơm du bon Jâng Plây lĕ tâm pă jêng 3 bon lah Jâng Play I, Jâng Play II, Jâng Play III.

Bon Jâng Play II gĕh 125 r’năk đah lơ 536 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh tât 50%. Nau wăng sa tâm bon lah pah kan bư mir jan ba gơi tăm ca phê, tiêu, điều; ăp ntil tuh vanh n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr. Gĕh n’sĭt tâm nau pah kan tâm 22 r’keh prăk du huê bu nuyh du năm kan.

Kon se tât năm dơi hăn nti sam bŭt

Wâl rbŭn bon dơi nsu bư uĕh gơi gĕh ntŏk rbŭn, pâl rlưn bu nuyh bon lan tâm bon

Loa mbơh nau ngơi dơi bu dơm tâm bon gơi bơh hưn ăp ntil nô nau, nau iăt uĕh ma bu nuyh bon lan

Bu nuyh bon lan r' văt rdeh koai neh, dŏng bư mir jan ba

Cà phê lah du ntil tơm tăm âk tâm bon gĕh dăch tât 120 hec ta

Tiêu n’hanh ăp ntil tơm tăm sa play dơi bu nuyh bon lan hao tăm âk abaơ

Ntung hăn tâm bon dơi bư uĕh gơi bư gĕh ntung bu nuyh  bon lan hăn

Minh Huyền

4,618
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.