Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Jâng Plây I, xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song: Jos txir ntông

17/01/2019 15:27 G1T+7

Trơưs nênhs lâul Y Taix, thâuv nzur, txus cheix yeiz plăngz, muôx iz gơưv tuz nxeik hluôs siz nhiav môngl tov hangr jôngr ntêl njêl, đê jâuz lus nox. Môngl txus tangr su mas njiz iz tsoz ntông muôx txir ntâu sar haz hnox lo (lus M’nông hu uô Play Kriêng Ol).

Tưz los six yeiz tangz sis tus nxeik txi cangr hnox ntâu, hos tus tuz hnox tsâu plăngz. Sâuv cêr lus tsêr, zuôr lir zos hnor kangz trang trak tov qơư hnox txir, tus nxeik tror kangz môngl hnox cxangz txir ntông. Hnuz keix, tsi puv tus nxeik lus tsêr, tus tuz hluôs tror môngl nrar ches puv tus nxeik kâul tov hâur pậuk txir ntông viv hnox chênhr đhâu haz ntâu mas đaik cu đangz. Viv đêx tsi muôx mas tuz hluôs tưz tso jil tsuô tus nxeik ntơư hâuk haz chơưv lo tus nxeik. Thâuv nor lo chor lus sâuv, pâuz tâu gơưv tuz nxeik hnuôr siz hluz yangx mas nênhs lâul tưz uô yôngz chia oz lênhs siz zuôr haz hu bê tsuô luz jos zos Jâng Play Kriêng Ol. Trơưs lus M’nông, Jâng Play zos txir ntông, Kriêng Ol zos bê ntơưv iz zangv ntông jôngr muôx txir hnox nhos. Tov kangz tưz laiv tsês lu Kriêng Ol, tsuôs tuôr tsês lu Jâng Plây. Viv tuôz nênhs cxangz ntâu mas nhis hnuôr jos Jâng Plây tưz phaiz uô 3 jos Jâng Plây I, Jâng Plây II, Jâng Plây III.

Chor hnuz lêr, hôis, tsôngv box M’nông hur jos tsinhr nangr khâuz ndơưk truênx thôngr

Tangs nro jos chos 245 ha phưx txoz

Uô kangz đê txir cax phê tangs, nênhs kôngz txar, sâu chik kruôr haz tsês chik, ntông muôx jul chia tu

Jos muôx li 4.760 tus tsax cxu, keiz us

Pêx xinhv hur jos tưz tsês 2 ha angr, yưv 450 chơưx nhiax haz yangx 200 hnuz côngs chia cênhz Têz qơưs tưz haz tangz tov uô 4 km cêr mox nhex

Minh Huyền

3,304
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.