Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Jâng Play I, xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong: Bon play bri

17/01/2019 15:27 G1T+7

Tĕng bu ranh bon Y Tài n’kôch, ta yan ji ngot, gĕh bar he bu ur bu klô tâm rŏng hăn tâm bri nhŭp ka, pĕ biĕp nse. Hăn tât dĭng nar mâp du mlâm tơm si têh gĕh âk ngăn play jêh rĭ khăn păng pĕ sa (nau Bu Nong moh lah Play Kreng).

Khă ji ngot bu nuyh bu ur mô janh sa âk, bu nuyh bu klô sa hơm. Ta trong leo sĭt tât ta bon, lah rchuêl pêh ta ntŏk tơm plat kreng, bu ur plâ hăn pĕ tay play gơi sa. Tât mhau, mô saơ bu ur sĭt ta wâl, bu klô plâ hăn joi jêh rĭ saơ bu ur chơ lôt bơh pĭt tơm si yor sa ngăch ir play ol ta ka ko. Yor mô gĕh dak bu nuyh bu klô lĕ dŏng dak chrach păng nơm ân bu ur ngêt jêh rĭ bu nuyh bu ur dâk rêh. Tĕng nau bu n’kôch nĕ, saơ bar he bu ur bu klô aơ gĕh âk nau tâm ŭch tâm rŏng nĕ bu ranh bon lĕ ndâk tâ tâm nsông ân bar he khăn păng n’hanh moh săk bon lah bon Ol Play Kreng. Ta mông bơh kơi bu lơi săk Ol Krêng, hôm e moh Jâng Play. Yor r’noh bu nuyh lĕ âk nĕ abaơ bon Jâng Play dơi bu tâm pă jêng 3 bon Jâng Play I, Jâng Play II, Jâng Play III.

Ăp nar rbŭn, pâl r’lưn, bu nuyh Bu Nong tâm bon nchoh mbăn bŭt ao kal e

Lam bon tăm 245 ha ta tiêu

Jêh pĕ ca phê, bu nuyh bon lan koh, dônh n’kĭng kro n’hanh mray n’kĭng, tơm hôm e uĕh gơi mât mray

Bon gĕh tâm 4.760 mlâm ndrôk rpu, pêp iăr

Bu nuyh bon lan ta bon lĕ ân nđâp 2 hec ta neh, kơl 450 r’keh prăk n’hanh 200 rhiăng nar kơl n’hâm soan ndrel ma Bri dak bư jêh gĕh 4 km trong bê tông

Minh Huyền

2,925
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.