Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Jâng Kriêng, xă Quảng Tân, n’qual Tuy Ðức: Săk n’hor dak

06/08/2020 11:17 G8T+7

Tĕng âk bu nuyh ranh tâm bon n’kôch, Jâng Kriêng jêng săk du n’hor dak hoch găn ntŭk neh lâng ta mpeh bon abaơ.

Ntơm sa ơm, gĕh bar pe r’năk bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Ndrong (bon ơm), xă Quảng Tân (Tuy Ðức) tât muih kăl bư mir jan ba. Jêh rĭ âk r’năk bu nuyh bon lan tâm ăp ntŭk tât tay ta aơ ndâk njêng nau rêh n’hanh nau pah kan. Tât năm 2009, saơ nau rêh bu nuyh bon lan ta aơ đăp mpăn n’hanh hao tay nĕ n’gâng kan bri dak lĕ ndâk njêng bon mhe, sŏk săk n’hor dak Jâng Kriêng moh săk ma bon.

Bon Jâng Kriêng abaơ gĕh 139 r’năk sa, 680 bu nuyh, tâm nĕ r’noh bu nuyh Bu Nong rêh rlau 60%.

Bon pah kan uĕh nau kan n’jrăng n’gang nau ji bạch hầu (rup chup khay 7/2020)

Du ntŭk mpơl bon Jâng Kriêng abaơ

Bu nuyh bon lan dơi bu khăm, săm ăp ntil nau ji

Lam bon gĕh 140 hec ta ca phê

Bu nuyh bon lan têm nkrem prăk rêl r’văt rdeh dŏng bư mir jan ba

Nau wăng sa đăp mpăn, gĕh âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ chuk, ndâk nkra ngih wâl mhe, têh uĕh rlau wâl ơm

Minh Huyền

3,193
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.