Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Jrăh, xă Nâm Nung, n'qual Krông Nô

03/10/2019 10:26 G10T+7

Tĕng bu ranh bon Y Xuyên, kăl e bon Jrăh rêh ndrel ma du bon jêng ta xă Nâm Nung abaơ.

Ta năm tâm lơh tâm su, âk kan bộ, ka han n'hanh bu nuyh Bu Nung lĕ tâm kơl n'hâm suan tâm lơh gơi mât chiă bon lan. Bâr phao, bâr bom ntaih hô yor tâm lơh tâm su bư âk mpô mpa tâm bri gĕh jil, yun, nach... klach, nchuăt bêng aơ bêng ri. Dôl ma nchuăt, du mlâm mpô mpa tâm bri he nchuăt lăp ta "jay kâp deh" tâm ndrênh lŏ bơh bu ur Bu Nong. Jêh rĭ mpô mpa aơ gĕh jrăh ta ndul bŭn bư kon bu ur aơ thơ luh bơh tach, mĕ kon se aơ khĭt. Jêh tât têh, ndâk njêng r'năk mhe n'hanh gĕh oh kon, bu ranh bon n'hanh bu nuyh bon lan lĕ ndâk bon êng n'hanh moh săk jêng bon Jrăh.

Ta năm tâm lơh đah My sŏk lơi bri dak he bu pit, bon Jrăh ta Mpeh gŭ krăp tâm lơh kăch mạng B4. Aơ lah ntŏk ndâk njêng, rong, mât mray nau rêh đăp mpăn ma kan bộ n'gor Quảng Ðức n'hanh Liên khu 5. Abaơ, bon gĕh 238 r'năk, bu nuyh Bu Nong rêh âk dăch tât 90% r'noh bu nuyh tâm bon.

Ndrênh lŏ bon Jrăh, ntŏk ndơn bu way n'kôch bu ur ta "jay kâp deh" mpô mpa gĕh jrăh ta ndul bŭn

Nglau n'gân Dak Mhang mhe dơi bư tay ân uĕh, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Ca phê lah du tơm tăm âk tâm bon gĕh lơ 200 hec ta

Wây rbŭn bon dơi bu mât mray kloh uĕh gơi gĕh ntŏk rbŭn, pâl mprơ k'dŏ ma bu nuyh bon lan

Oh kon bu nuyh Bu Nong dơi hăn nti sam bŭt

Bu ranh bon Y Xuyên (bơh chiau ti) đă bu nuyh bon lan mât mray uĕh nau way tanh sah siau kăl e

Y Sơn

2,941
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.