Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Dru, thix trânr Đăk Mâm, hênhx Krông Nô: Bê iz tus đêx

14/11/2019 10:25 G11T+7

Chor nênhs lâul M’nông nhoz jos Dru thangv, thâuv ntêx, pêx xinhv hur jos tưz uô nênhx nhoz ntêr tav ntơưv thangx tsangv đêx Ðăk Mâm, Ðăk Dru, thix trânr Ðăk Mâm (hênhx Krông Nô nhis nuôr).

Hur jos ntâus tsangv tir Mir haz thưx  Phangz Cir, chia jangv bôngs muôs txưr haz tsi mangl nênhs fêv tuô, ntêl môngl uô krêr, ntâu chuôz zis tưz tsir txangr môngl tsuô ntâu thangx tsangv thix trânr Ðăk Mil, xar Ðăk Gănx, hênhx Ðăk Mil uô nênhx nhoz. Uô kangz ntâus tsangv tangs, pêx xinhv tror lus đêx Ðăk Mâm, Dru chia uô nênhx nhoz, tror cxiv tsang jêx jos. Chia tuz nhuôs, jêx jos ndu txus hâur pâuk tưz uô nox nhoz mas nênhs lâul haz pêx xinhv tưz zuôr bê tus đêx Ðăk Dru chia hu tsuô jos Dru txus hnuz nhis nuôr.

Jos Dru nhis nuôr muôx 150 tsêr đrul 850 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx li 85%. Pêx xinhv hur jos chos cxuô zangv kôngz xưs li cax phê, phưx txoz, điêux haz zus tsax cxu, keiz us chia phuôv tsangr cinh têr; sâu fênhx đrăngz lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Pêx xinhv hur jos chos blêx lax 2 chiv/shông

Tsôngv box M’nông nhoz jos Dru muôx yangx 120 ha cax phê cinh joanh

Pêx xinhv jos Dru côngv saz, trâu saz côngv cxiv tsang jêx jos yaz cưs trôngx qơư kruôz hu

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs lo njuôl, tu đăngs jul ntơưv Bov hiêmv Y têr

Zos trâu saz phuôv tsangr cinh têr, ntâu chuôz zis tưz hlang đhâu yeiz pluôs, uô vangx tsêr đangr pho

Y Sơn

2,508
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.