Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dru, bon jê Dak Mam, n’qual Krông Nô: Săk du n’hor dak

14/11/2019 10:25 G11T+7

Ăp bu nuyh ranh Bu Nong ta bon Dru n’kôch, kăl e, bu nuyh tâm bon rêh jŏ năm ta mpeh bơh pĭt Dak Mam, Dak Dru, bon jê Dak Mam (n’qual Krông Nô abaơ).

Ta nau tâm lơh tâm su đah bri dak My n’hanh ka han Prăng, gơi du ma bom n’hanh mô gĕh ka han bu nhŭp n’khĭt, nhŭp bư ka han khăn păng, âk r’năk tâm bon lĕ du tâm ăp ntŏk tâm mpeh bon jê Dak Mil, xă Dak Găn, n’qual Dak Mil rêh. Jêh dơi tâm lơh sŏk lơi bri dak bu pit, bu nuyh bon lan plâ sĭt ta Dak Mam, Dru gơi rêh n’hanh joi kăp wăng sa, ndâk njêng tay bon ơm. Gơi oh mon kon sau, bon lan kah gĭt tô tơm neh ntu tă rêh nĕ bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk Dak Dru gơi moh săk bon jêng bon Dru kơt abaơ.

Bon Dru gĕh lơ 150 r’năk n’hanh 850 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh tâm 85%. Bu nuyh tâm bon tăm ăp ntil tơm gĕh ca phê, tiêu, điều n’hanh chiă rong ndrôk rpu, sur iăr gơi bư hao nau wăng sa, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan tât 25 r’keh prăk du năm.

Bu nuyh bon lan tâm bon tăm ba lŏ 2 yăn du năm

Bu nuyh Bu Nong ta bon Dru gĕh lơ 120 hec ta tơm ca phê lĕ gĕh play

Bu nuyh bon lan bon Dru tâm rom gop, lĕ n’hâm suan pah kan ndâk njêng bon lan mhe yor xă ndâk kan

Kon se bu nong iê bu nuyh dơi khăm, săm nau ji đah Sam bŭt n’kar săk Y tế

Yor nsrôih pah kan bư hao nau wăng sa, âk r’năk lĕ trŭnh nau o-ach, ndâk bư ngih wâl têh uĕh

Y Sơn

2,321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.