Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Diêng Ngaih, xar Đăăk R’tíh, hênhx Tuy Đưc: Bê hangr đêx

04/06/2020 13:38 G6T+7

Trơưs Tsưr jos Điểu Nai, thâuv ntêx, hur plơưr jos Diêng Ngaih, (xar Đăk R’tíh, hênhx Tuy Đưc) muôx iz luz hangr đêx zâu (bê hu uô Diêng Ngaih) muôx đêx nyaz si ntưl thơưs shông, cxuô lênhx nênhs uô nênhx nhoz iz puôs ndil thangx tsangv jê tus đêx, lênhx tưs tưz tuôx hnuôr grang đêx môngl sir zôngv.

Thâuv cxiv tsang jêx jos, pêx xinhv ntơưv hnuôr tưz hu bê tsuô zus jos uô Diêng Ngaih haz nhoz txus hnuz hnuôr. Jos Diêng Ngaih nhis hnuôr muôx 130 tsêr, yangx 595 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 80 tsêr.

Hangr đêx hnuôr zos qơư chuôz hu bê ntơưv jos Diêng Ngaih

Luz nênhx, ndêx muôl jêx jos tangz tov hlôngr yaz cxuô hnuz

Tsêr y têr xar lo cxiv tsang hur jos, tu đăngs jul tsuô pêx xinhv jông đuô

Nênhs kôngz chos yaz cax phê hâur cheix ntux nangs

Jos muôx 18 ha blêx lax tangz tov lo sâu

Nghêx ntul ntâuz truênx thôngr lo kuôl pux M’nông tuôr tsês haz huôv tsangr

Minh Huyền

2,249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.