Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Diêng Ngaih, xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức: Săk du n’hor dak

04/06/2020 13:38 G6T+7

Tĕng Kô ruanh bon Ðiểu Nai, kăl e, tâm ka lang bon Diêng Ngaih, (xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức) gĕh du n’hor dak jê (moh săk lah Diêng Ngaih) gĕh dak rsang hoch mô dơi suăt tâm ăp năm, bu nuyh bon lan rêh n’hanh pah kan dăch n’hor dak, ăp bu nuyh tât ta aơ bâk dak dŏng.

Jêh ndâk njêng bon, bu nuyh bon lan ta aơ lĕ moh săk bon jêng Diêng Ngaih n’hanh moh săk jêng tât abaơ. Bon Diêng Ngaih abaơ gĕh 130 r’năk, rlau 595 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong gĕh 80 r’năk.

N’hor dak lah ntŭk ntơm moh săk bon Diêng Ngaih

Nau rêh bu nuyh bon lan, nau hao bon lan rlau nar rlau plăch r’gâl

Trạm y tế xă dơi ndâk nkra tâm bon, mât mray nuih n’hâm săk jăn bu nuyh bon lan uĕh tay

Bu nuyh bon lan tăm tơm ca phê mhe bôk yăn mih

Bon gĕh 18 hec ta neh tăm ba lŏ

Nau kan vâng tanh kăl e dơi oh nur Bu Nong mât mray n’hanh hao dŏng uĕh

Minh Huyền

2,422
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.