Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Điêng Đu, xar Đăk Ngo, hênhx Tuy Đưc: Bê hangr đêx

13/08/2020 14:48 G8T+7

Trơưs Tsưr jos Điểu By An hak, thâuv ntêx muôx li 20 tsêr nênhs M’nông uô nênhx nho lơưr oz făngz ntul iz tus đêx muôx bê hu Điêng Đu, buôs xênhr Bình Phước.

Viv nhoz đêz hênhr tov hangr jôngr, mas luz nênhx pêx xinhv nhoz ntơưv nuôr njiz ntâu txov nhev lus cêr môngl lus, muôs zuôr hangx huv... Thâuv cxiv tsang jêx jos, chinhr cuênx trôngx qơư tưz kruôz hu pêx xinhv lus nhoz tox tsongs ntơưv jos nhis nuôr chia zôngx ziv đâux tư cơ sơv hax tângx, phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx. Txix ntơư, pêx xinhv tưz zuôr bê tus hangr đêx Điêng Đu hu trâu jos. Jos Điêng Đu nhis nuôr muôx 360 tsêr, 976 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 120 tsêr, muôx li 600 lênhx nênhs.

Cêr môngl trâu jos Điêng Đu nuz nuôr

Jos lo đâux tư tsêr mâmx non haz tsêr cơưv cxênhx I chia tuz nhuôs cơưv shuv

Điêng Đu lo hênhx Tuy Đưc xair uô jos điêmv chia puz nôngz tsax pangz pêx xinhv cxuôv yeiz txu pluôl

Tangs nro jos muôx 100 ha cax phê

Pêx xinhv chok 200 ha điêux chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Đanx poz jêz lo nênhs M’nông hur jos khơưs tsês haz sir zôngv hur sinh hoax văn nghês lâul

Minh Huyền

1,976
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.