Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak Săk, xă Dak Săk, n’qual Dak Mil

11/07/2019 14:17 G7T+7

Âk bu nuyh ranh ta bon Dak Săk n’kôch ân gĭt, kăl e bu nuyh Bu Nong rêh âk ta mpeh n’qual Ðức Lập (bon jê Dak Mil, n’qual Dak Mil abaơ), khă nĕ yor du nau tâm lơh tâm su nĕ âk bon lan bơh bu nuyh Bu Nong lĕ hăn ta mpeh neh ntu mhe bơh pĭt gơi rêh, ndâk njêng bon.

Ta mpeh gŭ rêh mhe gĕh du n’hor Dak Săk hoch. Gơi ăp bu nuy tâm bon, bon lan kah gĭt ma ntŏk njêng rêh bon, bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk n’hor Dak Săk gơi moh săk ma bon.

Abaơ, bon Dak Săk gĕh 197 r’năk đah lơ 900 r’hiăng bu nuyh; tâm nĕ bon lan Bu Nong rêh gĕh 80%. Bu nuyh bon lan lĕ blau nsu bư mir jan ba, n’hao r’noh prăk rêl gĕh n’sĭt ta du ntŏk neh pah kan. Tâm nĕ, ca phê, tiêu jêng ntil tơm tăm dơi bu tăm âk ta bon lah dăch tât 110 hec ta. Nau rêh bơh bon lan ta bon Dak Săk gĕh âk nau plăch r’gâl mhe, r’noh r’năk –ach tâm bon lĕ trŭnh ntơm 3 - 5 r’năk du năm.

Ca phê jêng du ntil tơm tăm dơi bu tăm âk bu nuyh ta bon lah gĕh tăm tâm 100 hec ta

​​​​

Bu nuyh bon lan Bu Nong tăm tay mbo gơi n’hao gĕh prăk n’sĭt ta nau pah kan

Bu nuyh bon lan rơm kon ba tăm ta bôk yan bri mih

​​​​​

Trong hăn, ŭnh điện mpanh dơi Bri dak nsu bư lĕ r’ngôch gơi bon lan hao nau rêh

Wâl rbŭn bon jêng ntŏk pâl rlưn tâm nau way tâm nau rêh bu nuyh

​​​​

Bu ur tâm bon mât mray nau way wâng tanh kăl e

Y Sơn

2,965
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.