Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak R’moăn, xă Dak R’moăn, bon têh Gia Nghĩa: N’đơn n’kôch play r’moăn

22/11/2018 10:29 G11T+7

Bon Dak R’moăn gĕh tô tơm tă bơh nđơn play r’moăn. Tĕng nđơn n’kôch, kal e gĕh 2 he bâ kon way hăn nhŭp panh mpô mpa tâm bri. Du nar dôl ma hăn panh mpô mpa, khăn păng mâp du tơm r’moăn ka lơ yôk.

Bar he bâ kon gŭ rlu jêh rĭ dônh play r’moăn dŭm rung tâm neh sa. Jêh sa, khăn păng trŭnh ta n’hor dak ngêt dak n’hanh saơ lơ ngêt dak lơ nhôt. Saơ dak kah, khăn păng choăh dak chê tâm ding n’kar chê r’hăr na ndjôt sĭt ta wâl ân bu nuyh ba bă ngêt. N’gul măng, ăp bu nuyh tâm rnăk khĭt lĕ. Tât ôi, bu ranh bon ôp, joi uănh tô tơm yor gĕh nau bu khĭt. Bar he bâ kon hưn tô tơm nô nau ân bu n’hanh bon n’hanh ăp bu ba bă iăt. Jêh iăt bar he bâ kon n’kôch, bu ranh bon ji nuih ngăn ma bar he bâ kon păng, lah păng “rluk” chê dak tâm ding n’kar gĕh kăch khih nĕ khĭt bu nuyh aơ. Jêh rĭ, bu ranh bon moh săk dak bar he bâ kon sŏk ndjôt ngêt lah Dak R’moăn. Ðắk nĕ lah Dak, R’moăn nĕ lah play r’moăn – rblang nau Yuăn lah dak play r’moăn. Jêh ndâk njêng n’gor Dak Nong, bar bon N’Drung Ja n’hanh Ja Tônh dơi bu bŭn jêng du bon, du nuih nchră moh săk bon n’hanh săk xă lah moh Dak R’moăn tât abaơ.

Bon Dak R’moăn abaơ gĕh 165 rnăk đah 590 bu nuyh

Ăp nar abaơ, bu nuyh bon lan dôl pĕ play, ih, peh ca phê

Bon lan Bu Nong bon Dak R’moăn hao nau kan chiă rong ndrôk

Wâl sam bŭt kon se jê nti dơi bu bư uĕh, gơi gĕh ntŏk dŏng ntĭm sam bŭt ân ma kon se nti, m’ak pâl

Ăp ntil nau kan nau way, kdŏ mprơ, pâl mpât săk jăn, pâl rlưn tâm bon dơi bu ndâk ta wâl jong kal e tâm bon

Bon lan Bu Nong răk mray nau way vâng tanh bơh bu nong khăn păng nơm

Mẫn Doanh

2,826
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.