Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak R’la, xă Dak N’Drot, n’qual Dak Mil

31/07/2019 18:39 G7T+7

Tĕng che Y Vit, Kô ranh bon Dak R’la n’kôch, kăl e gĕh du huê bu nuyh ndăm tâm bon gĕh nau ji jâk n’hanh khĭt. Jêh rĭ r’năk, mpôl băl lĕ ntâp tâm dâng wâl prêh tâm r’năk.

Jêh tât du khay, tâm dâng wâl prêh chăt tơm băng r’la bri. Yor mĭn lah tơm băng r’la lah huêng bu nuyh tă khĭt nĕ bu ranh bon lĕ bư brah, jêh rĭ ntênh lah ăp bu nuyh tâm bon mô dơi sa ntil băng aơ. Ntơm bơh nĕ bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk dak bơh pĭt bon n’hanh tơm băng r’la bri gơi moh săk bon jêng Dak R’la.

Bon Dak R’la abaơ gĕh 105 r’năk, lơ 1.000 bu nuyh, bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 90%. Bu nuyh bon lan tâm bon n’hao nau wăng sa bư mir jan ba lah gĕh tăm ca phê, tiêu, tuh vanh n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp djăr. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh du năm kan tât 25 r’keh prăk.

Kon se ta bon Dak R’la dơi ăp n’gâng kan treng kơl, ân ndu ndơ dŏng gơi ăp kon nse jê dơi hăn nti sam bŭt

Bu nuyh Bu Nong muih gâ tâm dŭng, neh dăch dak gơi tăm ba lŏ

Gĕh r’năk ba bă tăm sâu riêng…

...n’hanh koai ntu rong ka gơi n’sĭt tay prăk dŏng tâm r’năk

Nglau dak bât bon Dak R’la dôl dơi bu nkra tay gơi n’gân dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm tâm mông kăl wai

Y Sơn

3,284
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.