Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Prir, xar Nâm N’đir, hênhx Krông Nô: Bê iz tus hangr đêx

21/11/2019 15:29 G11T+7

Nênhs lâul Y Vơi, nhoz jos Ðăk Prir has, thâuv ntâus tsangv, ntâu chuôz zis minhx cxưx M'nông uô nênhx nhoz lơưr ntul đêx Ðăk Prir, xar Nâm Nung, hênhx Krông Nô nhis hnuôr, mas thâuv ntơư jos tưz zuôr bê tus hangr đêx Ðăk Prir chia hu bê tsuô jos.

Txus thâuv shông 1960, chia ntâus Mir-Nguis chox jos môngl âp ntâus tsangv chia ntâus cach mangs, pêx xinhv hur jos tưz txangr môngl căn cưr cach mangs Nâm Nung uô nênhx nhoz. Ntâu pêx xinhv hur jos tưz cuz saz lus môngl cênhz cach mangs, uo ju cich, kra cêr, jêik bôs đôis, xang lương thưx pangz mangx cach mangs.

Thâuv têz qơưs tax tul, viv thangx qơư jos kuz mangl tsangv tros cxuôv hav, angr uô hnox tsơưs mas pêx xinhv tưz txir lus thangx tsangv xar Nâm N'đir cxiv tsang jos yaz. Chia tuz nhuôs, jêx jos ndu txus hâur pâuk qơư thâuv ntêx pus zơưv tưz nhoz, pêx xinhv tưz zuôr bê jos Ðăk Prir kuz chia hu tsuô jos. Jos Ðăk Prir nhis hnuôr muôx yangx 170 tsêr đrul jê 1.000 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx M'nông txưr 70%.

Hangr đêx Đăk Prir nhoz thangx tsangv xar Nâm Nung (Krông Nô) zos qơư chuôz hâur pâuk bê hu tsuô jos Đăk Prir, xar Nam N’Đir hnuz hnuôr

Tsêr bia ndu tsês lo cxiv tsang ntơưv jos chia ndu txus 14 anh hungx-liêx sir tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tưz tuôs hur ntu ntâus Mir tuôr têz qơưs

Ntu cêr môngl thangx tsangv uô hnox tưz lo luôv mox nhex

Pangs đêx Đăk Pok txâus đêx tsuôk tsuô yangx 300 ha kôngz lông ntơưv pêx xinhv

Iz făngz cax phê zos kôngz chos tsinhv, pêx xinhv tsinhv chos phưx txoz chia phuôv tsangr cinh têr

Sir zôngv angr yaz kror chos cax phê, pêx xinhv chos jâuz krưr, cxuô zangv jâuz kos chia sâu cxangz nhiax

Y sơn

2,455
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.