Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak Rrĭ, xă Nâm N’đir, n’qual Krông Nô: Săk du n’hor dak

21/11/2019 15:29 G11T+7

Bu ranh Y Vơi, ta bon Dak Rrĭ n’kôch ân gĭt, ta năm tâm lơh tâm su, âk r’năk bu nuyh Bu Nong rêh bơh pĭt n’hor Dak Prĭ, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô abaơ, yor nĕ bon lĕ sŏk săk Dak Prĭ gơi moh săk ma bon.

Tât tâm năm 1960, gơi mô gĕh My-Ngụy nchŭn bon gơi nhŭp phung tĕng kăch mạng, bu nuyh bon lan tâm bon lĕ hăn tât ta mpeh gŭ krap tâm lơh Nâm Nung rêh. Âk bu nuyh tâm bon lĕ tĕng kăch mạng, bư ka han du kích, ntĭm trong, pôn ka han, rdeng ndơ sa rong kăch mạng.

Jêh dơi tâm lơh tâm su sŏk lơi bri dak bu pit, yor bon ơm lĕ iơh rai yor tâm lơh tâm su, neh bư mir jan ba iê nĕ bu nuyh bon lan ta bon lĕ hăn ta mpeh xă Nâm N’đir ndâk njêng bon mhe. Gơi oh mon kon sau, bon lan kah gĭt ntŏk deh njêng u che, bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk bon Dak Prĭ ơm gơi moh săk bon. Bon Dak Prĭ abaơ gĕh lơ 170 r’năk đah dăch tât 1.000 bu nuyh, r’noh bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 70%.

Dak Prĭ ta mpeh xă Nâm Nung (Krông Nô) lah ntŏk ntơm moh săk bon Dak Prĭ, xă Nâm N’đir abaơ

Wâl kah gĭt dơi ndâk bư ta bon gơi ân bon lan kah gĭt 14 nô hăt janh – ka han sân săk bu nong iê bu nuyh khĭt tâm lơh đah Mỹ

Trong hăn luh bư mir lĕ dơi bu bư jêng trong bê tông

Nglau n’gân Dak Pok dơi bu bư uĕh gơi gĕh dak dŏng tŏ ân lơ 300 hec ta tơm tăm bu nuyh bon lan

Bơh đah tăm ca phê, bu nuyh bon lan tăm tay tiêu gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk

Ndăn neh mhe tăm tơm ca phê mhe, bu nuyh bon lan tăm n’ha klôn, ăp ntil tơm tăm sa trau

Y sơn

2,456
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.